2024 yılında sözleşmeli personelin sözleşme tavan tutarları

Farklı statülerde görev yapan sözleşmeli personelin tavan ücretlerini MEMUR5.COM editörü derledi.

  • 131

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır.

2024 yılında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 41.644,39 TL olacak.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında çıkarılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 37.125,04 TL olacaktır.

Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını olan 185.625,21 TL’yi geçememektedir.

Bakmadan Geçme