Kripto varlıklar için düzenleme teklifi kanunlaştı

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik kapsamlı düzenlemeler içeren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için izin ve şeffaflık koşulları getiriyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme teklifiyle birlikte, kripto varlıklara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerle birlikte, kripto varlıkların tanımı ve bunlarla ilgili hizmet sağlayıcıların yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Kanun kapsamında, "cüzdan" kavramı, kripto varlıkların transferini ve özel/anlık anahtarlarının güvenliğini sağlayan yazılım veya donanım olarak tanımlandı. "Kripto varlık" ise dağıtık defter teknolojisi kullanılarak oluşturulan ve dijital ağlar üzerinden değer taşıyan varlıklar olarak nitelendirildi.

Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulması ve faaliyet göstermesi için Kurul izni zorunlu hale getirildi. Bu sağlayıcılar, müşteri varlıklarının güvenliği ve yönetimi için gerekli teknolojik altyapıyı sağlamakla yükümlü tutuldu.

Yeni düzenlemelerle birlikte, kripto varlıkların alım-satımı, saklanması ve transferine ilişkin esaslar belirlenirken, bu işlemlerin şeffaf, adil ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştirilmesi hedeflendi. Platformlar, işlem kayıtlarını güvenli bir şekilde tutmak ve piyasa bozucu faaliyetleri önlemekle sorumlu tutulacak.

Son olarak, düzenlemeyle birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerine ilişkin detaylar SPK tarafından belirlenecek, bu kapsamda yayın ve iletişim kuralları da düzenlemeye tabi olacak.

Bakmadan Geçme