Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 kılavuz kaptan alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, denizcilik alanında faaliyet gösteren kuruluşlar arasında önemli bir yere sahip. Bu kapsamda, kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere kılavuz kaptan nitelikleri taşıyan 8 kişilik daimi işçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak ve ilgili detaylar İŞKUR'un resmi internet adresinde duyurulacak.

Açılan kadrolar ve şartlar

- Kılavuz Kaptan: 8 kişi
  - Lisans düzeyinde denizcilik alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

**Başvuru Şartları:**

- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliye ayrılmamış olmak,
- Belirli suçlardan mahkûm olmamak,
- Geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak,
- Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu belgelemek,
- İşyerinde uygulanan çalışma şartlarını kabul etmek.

Başvuru Süreci ve Detaylar

Başvurular Türkiye İş Kurumu web sitesinden veya İŞKUR Hizmet Merkezlerine şahsen yapılacaktır. Kuruluşa doğrudan yapılan başvurular geçersiz kabul edilecektir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra nihai listelerin oluşturulmasını müteakip sözlü sınav/mülakat tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Sınav Konuları ve Değerlendirme

- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası: 20 Puan
- Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi: 20 Puan
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri: 20 Puan
- Mesleki bilgi ve yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular: 40 Puan

Başarılı olmak için adayların sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir. Başvuru yapan adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve sonuçlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecektir.

Bakmadan Geçme