Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 2 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 adet Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alacak. Alımlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek. Adaylar, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenecek.

Başvurular, 2022 KPSS (P3) puanının %70’i ve son beş yıl içinde İngilizce YDS puanının %30’u esas alınarak yapılacak sıralamaya göre değerlendirilecek. En yüksek puanı alan adaylardan başlanarak, bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sınava çağrılacak. KPSS (P3) puanı olmayan adayların puanı 70 olarak değerlendirilecek, yabancı dil puanı olmayan adayların puanı ise 0 olarak kabul edilecek.

İstihdam edilecek kişilerin belirlenmesi için yapılacak sınavlar yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek. Başarı sıralamasına göre seçilecek adaylar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlayacak.

Başvuru şartları

Genel şartlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak ve ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak yer alıyor. Adayların en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemeleri gerekiyor. Ayrıca erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya muaf olmak şartı bulunuyor.

Özel şartlar kapsamında ise adayların yazılım projelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmaları, geniş ölçekli web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmaları ve çeşitli programlama ve veri tabanı dillerine hakim olmaları isteniyor.

Başvuru süreci

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde elektronik ortamda, üniversitenin web sayfasında ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak yapılacak. Posta veya şahsen başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru sonuçları, başvuru bitim tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde üniversitenin web sitesinde ilan edilecek.

İstenilen belgeler

Başvuru formu, vesikalık fotoğraf, lisans diploması, KPSS sonuç belgesi, programlama dillerini bildiğini gösteren belge, mesleki deneyimi gösterir belgeler, SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, YDS puanını gösteren belge, askerlik durum belgesi ve özgeçmiş (CV) sisteme yüklenecek. Kazanan adaylardan belgelerin asılları ayrıca istenecek.

Sınav konuları ve değerlendirme

Sınav konuları genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuları kapsayacak. Sınav yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak yapılacak. Nihai değerlendirmede yazılı sınav %40, uygulama sınavı %40 ve sözlü sınav %20 oranında değerlendirilecek. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre belirlenecek. Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Gerçeğe aykırı belge verenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır. İlanla ilgili tüm detaylar üniversitenin web sitesinde duyurulacak.

Bakmadan Geçme