Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanmaktadır?

  • 265

 

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda kıdem tazminatına hak kazanılmakatdır.

Buna göre, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında işçiye kıdem tazminatı ödenmektedir.

Ayrıca, bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır.

Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Bakmadan Geçme