Murakıp, şef ve memur öğretmenlerin yaşadığı sorunlar

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet Ünlü, Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan murakıpların, kamuda görev yapan şeflerin ve eğitim fakültesi mezunu olup ta naklen öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığına geçmeyi bekleyen memurların yaşadığı sorunları yazdı. O yazının ilgili bölümünü paylaşıyoruz.

  • 735

Murakıpların yaşadığı sorunlar masaya yatırılmalıdır

Bir okuyucumuz göndermiş olduğu e-postada; “Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında görev yapan 140.000 personelin rehberlik ve teftişinden sorumlu 580 denetim elemanı olan Murakıplar genel idare hizmetleri sınıfında olması gerekirken halen din hizmetleri sınıfında bunun yanı sıra diyanet işleri Başkanlığı atama ve yer değiştirme Yönetmeliğinde bulunan eşdeğer kadroları arasında ikinci basamakta bulunurken kendisiyle aynı basamakta bulunan şube müdürü kadrosundan özlük hakları açısından geride kalmış iki basamak altında olan din hizmetleri uzmanından bile daha düşük maaş almaktadır.

İdari soruşturma ve denetim görevini yürüten Murakıplar yerine göre bazen devlet memurluğundan çıkarma cezası teklifi yapıp hayati kararlar verebilmektedir. Hem böylesi bir risk grubunda olup hem de özlük hakları açısından geride bırakılan başka bir unvan veya kadro Türkiye’de bulunmamaktadır.” ifadesini kullanmış.

memur5 banner 1 whatshapp kanal hesabı

Bu konuda çok sayıda e-posta aldığımı ifade etmek isterim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Demek ki yaşanan bir mağduriyet söz konusu. Bizim bu konuda ayak üstü bir çözüm üretmemiz takdir edileceği üzere söz konusu olamaz. Ancak bu konuda ilgililerin yaşanan sorunları bütünlük içerisinde analize tabi tutularak çözüm üretilmesi gerekmektedir.

Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasından sonra personel sorunlarına çözüm üretecek kurum kalmamış ve sistem dağılmıştır. Daha önceki yazılarımızda bu konuyu gündeme getirmiş ve DPB’nin fonksiyonunu ifa edecek, dağınıklığı giderecek ve sistemi bütünleştirecek bir kuruma olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Kamudaki şefler çok dertli

Kamuda görev yapan şefler sorunlarının dinlenmediğinden ve dikkate alınmadığından oldukça dertli. Bazı kurumlarda görev yapan şefler hem geniş yetkilere sahip hem de önemli fonksiyon ifa etmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatında görev yapan şefleri bu kapsamda sayabiliriz. Bunlar adeta birçok kurumdaki şube müdürlerinden daha etkin ve daha çok yetki kullanmaktadırlar.

memur5 banner X hesabı

Bir okuyucumuz göndermiş olduğu e-postada; “…Kamu kurumlarında iş ve işlemler öncelikle şeflerin sevk ve idaresiyle yürümektedir. İşleri çekip çeviren, vatandaşla doğrudan muhatap olan, sorunları çözen öncelikle ve genellikle şeflerdir. Belli bir kıdeme, liyakate ve bilgi birikimine ulaştıktan sonra, görevde yükselme sınavında gösterilecek başarıyı müteakip şeflik kadrosuna atama yapılmaktadır.

Bu nedenle, Şeflere verilmeyen 3600 ek göstergenin bir an önce verilmesi, aynı unvanda, farklı kurumda olan şefler arasında farklı uygulanan ek ödeme oranları ile ilgili sorunun çözülmesi, özel hizmet tazminat oranından kaynaklı sorunun çözülmesi, şeflerin aylık derecesi 1 inci derecenin 4 üncü kademesine ilerlese de, kadro derecesi 3 üncü derecenin altına ilerleyememesi nedeniyle 1. derece kadro verilmesi beklenmektedir.” ifadelerini kullanmış.

Toplu sözleşmelerde kurumlara özgü getirilen mali iyileştirmeler ister istemez kurumlar arasındaki çalışma barışını zedelemektedir. Bu nedenle şeflerin sorunlarına bir bütün içerisinde bakılarak köklü çözüm üretilmesi gerekmektedir

Ancak gelinen noktada şeflerin birçok talebinin haklı olduğu dikkate alındığında çözüm üretilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Özellikle 1'inci dereceli kadrolara atanma talebinin beklenmeden yerine getirilmesi gerekmektedir. Bazen şefler için 1'inci derece kadro ihdas edildiğine şahit oluyoruz. Ancak anlaşılmaz bir şekilde verilen 1. dereceli kadro tekrar iptal edilmektedir. Örnek İçişleri Bakanlığında şeflere verilen 1. dereceli kadrolar daha sonra iptal edilmiştir.

3600 ek gösterge talebi ise geniş bir yelpazede talep haline gelmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından da bu konuda söz verilmiştir. Doğrusunu söylemek gerekirse 3600 ek gösterge düzenlemesinin yaygınlaştırılmasının üstesinden nasıl gelineceğini merak ettiğimi ifade etmem gerekiyor.

Ayrıca şube müdürleriyle mali olarak aralarındaki farkın açılması da başka bir sorun.

Memur öğretmenler seslerinin duyulmasını istiyor

Başlıkta yer alan memur öğretmen de ne demek diye soranlar olabilir. Bu ifade okuyucularımızın kullandığı bir tanımlamadır.

memur5 banner 1 whatshapp kanal hesabı

Bir okuyucumuz kamu kurumlarında memur olarak görev yapıp da naklen öğretmen kadrosuna geçmek isteyenlerle ilgili bir bilgi notu göndermiş. Notta süreç detaylı bir şekilde izah edilmiştir.

Bilgi notunda; Kısaca memur öğretmenler, kadrolu olarak halen kamu kurumlarında mezuniyet dışı unvanlarda mesai harcadığını, farklı bir atama planlaması ve yönetmelik düzenlemesi ile ‘aday öğretmenliğe’ geçmek isteyenlerin Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfına geçişleri sağlanarak yaşanan mağduriyetin giderilmesini beklediklerini ifade etmektedir.

Belirtmemiz gerekir ki mezuniyeti dışında kamuda görev yapan çok sayıda memur bulunmaktadır. Mühendislik fakültesi mezunu olduğu halde memur olarak görev yapıp daha sonra unvan değişikliği sınavı ile mühendisliğe atanan çok sayıda personel bulunmaktadır.

Gelelim konumuza. Yıllar önce kamu kurumlarında memur olarak görev yapıp da öğretmenliğe geçmek isteyenlere bu imkan verilmekteydi. Ancak uzunca bir süredir bu uygulama kaldırıldı. Öncelikle naklen geçiş için açıktan atama izni alınmış kadroların olması gerekmektedir. Bu izinler her yıl sınırlı sayıda verilmekte ve izin verilen sayılar internette ilan edilmekteydi. Ancak son zamanlarda kamu kurumlarına verilen açıktan atama izinleri kurum bazında yayımlanmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına da bu kapsamda sınırlı sayıda açıktan atma izni verilmekte ve ağırlıklı atama sözleşmeli öğretmen olarak yapılmaktadır.

Sonuç olarak uzun yıllardır kamu kurumlarında görev yapan memurlardan nitelikleri uyanların öğretmen olarak alımına son verilmiştir. Bize göre çok sayıda atama bekleyen öğretmen adayının olması bu politikada etkili olmuştur. Anlaşıldığı kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı memur olarak görev yapıp ta öğretmen olma şartlarını taşıyanların sınava girerek diğer adaylar gibi atanmaya hak kazanması halinde atamasının yapılması yöntemini izlemektedir. Ancak bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının niçin böyle bir uygulama yaptığını kamuoyuna duyurması sağlıklı olacaktır.

Yorumlar 7
Ferhat 05 Mart 2024 16:48

Murakıpların diğer kurumlardaki emsalleri olan müfettiş/denetmen ile aynı düzeyde olmaları gerekli çünkü aynı işi ve vazifeyi yapıyorlar.

Adem Gün 04 Mart 2024 22:17

Murakıplar olarak taşrada görev yapmanın sıkıntılarını yakinen yaşıyoruz. Disiplin cezası ve yer değişikliği teklifi hatta görevden çıkarılması teklifi yapılan personelle sürekli muhatap olma durumundayız. Ancak yetki ve sorumlulukla tezat teşkil edecek derecede mali ve özlük hakları bakımından mağduriyet yaşıyoruz. Bu adaletsizlik artık sona ersin.

MURAKIP M.T. 04 Mart 2024 20:21

Murakıp ve Şube Müdürü olmak için aynı sınava tabi tutuluyoruz. Hatta yerine göre Murakıplık yazılısı Şube Md. yazılısından daha zor. Şube Md. olup da murakıplık sınavına girenler bile yazılıyı geçemiyor. Eş değer sayılan iki unvan arasında 10 bin TL fark var. Hatta denetlediği veya alt kadroda bulunanlardan bile az maaş alıyor. Biz fazlasını değil hakkımızı istiyoruz. Bir diğer haksızlık ise can güvenliğimiz tehlike altında. Bizden daha az risk taşıyan veya aynı riske tabi başka memurlar harca tabi olmadan kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı alıyorken biz can güvenliği maddesinden harçla bile silah ruhsatı alamıyoruz. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ederiz. İnşallah bu konuda yetkililer özellikle siyasiler çözüm olurlar

Murakıp Merve 04 Mart 2024 14:55

Murakıplar olarak denetim gibi önemli bir işin icrasında yaşadığımız özlük haklarımızla ilgili sorunlara 50 yılı aşkın süredir bir çözüm bekliyoruz. Desteğinize teşekkür ederiz Ahmet bey. Bu defa gerekli mercilerin sesimizi duyacağını ümit ediyoruz.

MEMUR ÖĞRETMENLER PLATFORMU 04 Mart 2024 14:06

Sn Ahmet Ünlü, Biz memur öğretmenler kadro istemiyoruz sadece devlet memurları kanunu ile saklı kalmak kaydıyla MEB yonetmeligi engeli kalksın istiyoruz. Yönetmelik bir kanunu engelleyemez ve Danıştay konuya ilişkin üst unvan ile mesleklerini daha iyi icra edecekleri açıktır ifadesi adalet arıyoruz.

Abdullah AYYILDIZ 04 Mart 2024 11:12

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında,Imam-Hatip olarak göreve başladım. Yükselme sınavına girerek Şef oldum. Bu unvandan 2021 yılında emekli oldum. Fakülte Mezunuyum. 3600 EK göstergeden faydalanamıyorum. Es değer ve alt kadrolarımdan 4500 TL eksik emekli maaşı alıyorum.

Ecir SERT 04 Mart 2024 09:20

Sn @ahmetunluysafak bey, #MemurÖğretmenlereLİYAKAT talebimizi 12 yıldır her platformda dile getirenler olarak desteğiniz için minnettarız. Sn @Yusuf__Tekin bu 12 yıllık mağduriyet son bulsun. Devlette LİYAKAT esastır ilkesi ile #MemurÖğretmenler kendi meslegimizi yapalım. Teşekkür ederiz desteğiniz için

Bakmadan Geçme