Kamu mühendislerinin-THS'nin ücretlerindeki dengesizlik çalışma barışını bozuyor

Kamu personel rejiminin deneyimli ismi Ahmet Ünlü, Memur-Sen Konfederasyonu tarafından hazırlanarak yayımlanan 'Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli/Çalıştayı Raporu'nu inceledi.

  • 810

Kamu personel rejiminin deneyimli ismi Ahmet Ünlü, bugünkü yazısında Memur-Sen Konfederasyonu tarafından hazırlanarak yayımlanan 'Mühendislik Meslek Kanunu ve Teknik Hizmetler Sınıfının Sorunları Paneli/Çalıştayı Raporu'nu inceledi.

Ücret dengesizliği çalışma barışını bozuyor


Ünlü'nün Yeni Şafak gazetesindeki yazısında aktardığına göre raporda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendisler başta olmak üzere Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin maaşlarının adil bir seviyeye çekilmesi ve mesleklerinin gerektirdiği sorumluluklarla uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı. Mühendislerin, yaptıkları işin karşılığını alamamaları ve diğer meslek gruplarına göre düşük ücretlerle çalışmaları, çalışma barışını olumsuz etkiliyor.

Yapılan işe göre adil bir ücret sistemi kurulmalı


Yazıda vurgulandığı üzere, Anayasa'nın 55. maddesi ile Devlete yüklenen “çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alma” yükümlülüğü çerçevesinde ücretlerinin, mühendis mesleğine yaraşır hale getirilmesi gerektiği açık. Bu haklı talep, toplu sözleşme görüşmelerinde hak ettiği karşılığı bulamamış, kamu mühendisleri hak etmiş olduğu statüye kavuşturulamamış, özlük ve mali haklarında bir iyileştirme yapılamamış durumda.

Öneriler - çözüm yolları
- Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin kariyer, planlama, görev ve yetki üzerinden düzenlenmesi.
- Kariyer ve liyakat çerçevesinde ilerleme imkanlarının sağlanması.
- Ücret düzenlemelerinin yapılması ve mühendislerin diğer meslek gruplarıyla aynı maaş ve özlük haklarına sahip olması.
- Mühendislerin hak ettikleri ücret ve özlük haklarına kavuşmaları için mevcut haklarının iyileştirilmesi ve yeni düzenlemelerin yapılması.

Sonuç olarak, Ahmet Ünlü'nün vurguladığı gibi, kamu mühendislerinin ücret dengesizliği sorununun çözülmesi, çalışma barışının sağlanması ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yorumlar 1
Derya 24 Mart 2024 20:17

Teşekkür ediyoruz. Ülkemizin kamu icerisinde gelir dağılımında özellikle 2016 senesinden itibaren en fazla hak gelir itibar kaybına uğratılmış olan kesim başta kamu mühendisleri olmak üzere Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanıdır

Bakmadan Geçme