Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerinin maaşı ne kadar oldu?

Ayda 22 gün fiilen çalışılması durumunda 49.836 TL ödeme yapılacak.

  • 209

5176 sayılı Kanun'un 2. maddesine göre, Etik Kurul Başkanı ve üyelerine ödenecek miktarlar düzenleniyor. Kanuna göre, her bir gün için fiilen görev yapıldığı takdirde 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu belirlenen miktarda huzur hakkı ödeniyor. Bu ödeme, damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmuyor.

Her bir gün için ödenecek brüt ücret, 3.000 x 0,760871 = 2.282,61 TL olarak belirleniyor. Bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesiliyor ve bir günlük net ödeme 2.265,28 TL oluyor. Dolayısıyla, ayda 22 gün fiilen çalışılması durumunda 22x1.517,77 =49.836 TL ödeme yapılacak.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu: Kuruluş Amacı ve İşlevleri

5176 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu görevlilerinin davranışlarını düzenleyen ve denetleyen bir yapıdır. Kurulun ana görevleri şunlardır:

1. Etik İlkelerin Belirlenmesi ve Uygulanması: Kurul, kamu görevlilerinin şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik ve kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerine uymalarını sağlamak için yönetmelikler belirler ve uygulamayı denetler.

2. İnceleme ve Araştırma: Etik ihlallerle ilgili şikayetler üzerine inceleme yapar ve sonuçları ilgili makamlara bildirir.

3. Etik Kültürünün Yerleştirilmesi: Kamuda etik kültürünü geliştirmek için çalışmalar yapar veya destekler.

4. Mal Bildirimlerinin İncelenmesi: Kamu görevlilerinin mal bildirimlerini gerektiğinde inceleyerek etik ihlallerin önlenmesine katkı sağlar.

5. Hediye Alma Yasakları: Kamu görevlileri için hediye alma yasağının kapsamını belirler ve üst düzey kamu görevlilerinden alınan hediyelerin listesini isteyerek görevini yerine getirir.

Kurul, 11 üyeden oluşur ve bunlardan biri Başkan'dır. Üyeler Cumhurbaşkanı tarafından seçilir ve atanır. Kurul, 29 Eylül 2004 tarihinde ilk toplantısını yaparak faaliyete geçmiştir.

Kurulun kapsamı geniştir ve genel bütçeye dahil dairelerden, mahalli idarelere kadar tüm kamu kurumlarını içerir. Ancak, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler bu Kanun kapsamı dışındadır. Kurul, kamu görevlilerinin etik standartlara uymalarını sağlamak ve kamu kaynaklarının doğru kullanımını denetlemek adına önemli bir rol oynamaktadır.

Bakmadan Geçme