Kamu çalışanları 30 günlük izne ne zaman hak kazanır?

Kamu personelinin yıllık izin süresi, 10 yıl hizmet süresini dolduranlar için 30 güne çıkmakta. Bu hak, hizmet süresini doldurduğu günü takip eden günden itibaren geçerli olup kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri de dikkate alınmakta.

  • 97

Kamu personelinin yıllık izin süresi, hizmet süresine göre belirleniyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için yıllık izin süresi 20 gün olarak belirlenmiş durumda. Ancak 10 yıl hizmet süresini dolduran personelin yıllık izin süresi 30 güne çıkmakta. Bu süre, hizmet süresini doldurduğu günü takip eden günden itibaren geçerli olmakta.

Bu hüküm, 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile de destekleniyor. Tebliğde, kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin ve kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin yıllık izin hesabında dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca bir önceki yıldan devreden izinler ile cari yıl izni toplamının kısmen veya tamamen kullanılamaması durumunda, sadece cari yıl iznine tekabül eden kısmın bir sonraki yılda kullanılması mümkün. Bu durumda, yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin sürelerinden mahsup edilecektir.

Bakmadan Geçme