• Haberler
  • Aktüel
  • Kadın kooperatifleri Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli rol oynuyor

Kadın kooperatifleri Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli rol oynuyor

Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Üst Birligi başkanı Gülcan Şimşek Çavuş ve beraberindeki heyet Ankara İl Tarım Müdürü Bülent KORKMAZ'ı ziyaret etti.
Ziyarette üst birligin faaliyetleri ve ortagı olan kooperatifler icin ürettigi projeler karşılıgı aldıgı hibeler konusunda İl Tarım Müdürüne sunum yapıldı.
Ziyarette üst birlik yönetiminin yanısıra; Ahi Kadın Girişimi Kooperatifi, Asula Kadın Girisimi Kooperatifi, Angora Kadın Kooperatifi, Hüma Kadın Girişimi kooperariflerinin
başkan ve üyeleri de yer aldı.
Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Üst Birligi Genel Koordinatörü Abdullah Çavuş yaptığı açıklamada : " Kadınların iş gücüne katılımı, modern ekonomiler için kritik bir konudur. Türkiye'de kadın kooperatifleri 2000'li yılların başında kurulmaya başladı ve sosyal kalkınma açısından önemli bir rol üstleniyor.

Ancak Türkiye'de kadınların kayıtlı ekonomiye katılımı geleneksel olarak düşük seviyelerdedir. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, kadınlar arasında işgücüne katılma oranı sadece %31,5 iken, bu oran Avrupa Birliği'nde %51,3'tür. Üniversite eğitimi almış kadınların katkısıyla, kentsel alanlarda kadın işgücüne katılımı %50'ye ulaşmıştır.

Dünya Bankası, kadınların ekonomik katılımını ve karar alma süreçlerindeki rollerini artırmak için Türkiye ile çalışmaktadır. Kadınların kooperatif kurmalarının temel sebepleri arasında istihdam sağlamak, sosyal anlamda yetkinleşmek ve karşı karşıya oldukları zorluklar için ortak çözümler bulmak yer almaktadır.

Kadınlar için ekonomik yaşamda ve iş gücüne katılımda dezavantajlar olduğu kabul edilir. Kadının ekonomik faaliyetlerde daha az risk alması ve sosyal yaşamda daha etkin olması için kooperatifçilik önemli bir yöntemdir.

Türkiye'de Kadın Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile kadınların girişimcilik kabiliyetlerinin artırılması ve ekonomide aktif rol almaları hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için, kooperatifler çatısı altında örgütlenmeleri teşvik edilerek, çalışma, üretme ve pazarlama imkanlarının artırılması gibi tedbirler alınmaktadır.

Kadın kooperatifleri, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarını artırmak için önemli bir araçtır. Bu bağlamda, Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  gibi inisiyatif ve bu kooperatif ile birlikte diğer kooperatiflerin oluşturduğu üst birlik olan Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Üst Birliği'nin kurulması da önemlidir. Bu tür birlikler, kadınların işbirliği içinde güçlerini birleştirmelerini ve ekonomik olarak daha güçlü hale gelmelerini sağlar." şeklinde açıklama yaptı.

Anadolu Ahileri Kadın Kooperatifleri Üst Birligi başkanı Gülcan Şimşek Çavuş ise yaptığı sunumda şu ifadeleri kullandı: "İster toplumsal yarar ister istihdam yaratmak isterse üretim yapmak amacıyla kurulmuş olsunlar, kooperatifler her durumda kadınlar için bir etkileşim ve dayanışma imkân sağlamaktadır.

Kooperatif çatısı altında farklı yeteneklere sahip kadınların bir araya gelerek ortak bir kapasite oluşturabilmeleri, ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmalarına büyük faydalar sağlayacaktır.

Bu bağlamda, ekonomik yönden ayakta durabilen kadınlar ailesine, yaşadığı toplumsal çevreye ve ülkesine daha faydalı bir birey olarak toplumsal hayatta hak ettiği yeri alabilecektir.

Dolayısıyla kooperatifler, özellikle kadınların, bulunduğu toplumda ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlamalarında önemli bir işletme modeli olarak değerlendirilmektedir.

Birlik çatısı altındaki kooperatiflerimizin tamamı için Kalkınma Ajansları  ve  Ticaret  Bakanlığı KOP-DES hibe projeleri birliğimiz Proje Akademesince yazılmış ve onaylanmıştır.

Birliğimiz ve kooperatiflerimiz ülkemize ve kadınlarımıza önemli katkılar verecektir. Amacımız lider kadınlar yetiştirmektir." 

Bakmadan Geçme