• Haberler
  • Memur
  • İYİ Parti'den belediyelere şeffaflık, eşitlik ve israfla mücadele genelgesi

İYİ Parti'den belediyelere şeffaflık, eşitlik ve israfla mücadele genelgesi

İYİ Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde elde ettiği zaferin ardından, il, ilçe ve belde belediyelerine yepyeni bir direktif gönderdi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun imzasını taşıyan bu genelge, "Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele" başlığını taşıyor.

Genelge ile belediyelerin kamu kaynaklarını en etkin, verimli ve adil şekilde kullanmalarını sağlamayı, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemelerini, aynı zamanda da kamu yönetiminde etik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Belediyelerin hizmet kalitesinin artırılması ve vatandaşların yerel yönetimlere olan güvenlerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Genelgede, atamalardan ihalelere, harcamalardan etkin denetim mekanizmalarına kadar birçok konuya detaylı bir şekilde değiniliyor. Genelgede tamalarda liyakate dayalı bir yaklaşım benimsenmesi vurgulanırken, aile üyelerinin veya yakın ilişkide bulunulan kişilerin atamalarının kesinlikle kabul edilmeyeceği bildiriliyor.

İhalelerin şeffaf ve rekabetçi bir şekilde gerçekleştirilmesi, kamu kaynaklarının israfının önlenmesi ve her türlü ihlalin objektif bir şekilde değerlendirilmesi de genelgede önemli bir yer tutuyor.

Ayrıca belediye başkanları ve yöneticilerinin gereksiz harcamalardan kaçınması, kamu kaynaklarının ekonomik ve etkin bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanıyor. Seçim kampanyalarında kamu kaynaklarının kullanılmaması da önemle vurgulanıyor ve bu kurala uymayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtiliyor.

Genelgede ayrıca doğal yaşamın korunması ve şeffaflık ilkesinin karar alma süreçlerine entegre edilmesiyle vatandaşların yönetimde daha etkin bir rol oynaması gerektiği üzerinde duruluyor. Bu şekilde, belediyelerin daha hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Doğal yaşamı korumaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan genelgenin sonuç bölümünde şunlar kaydedildi:

"Karar alma sürecinde tek taraflı karar alma gücü yerine şeffaflık ilkesinin uygulanması sonucu vatandaşların karar almaya katılmaları ve alınan kararları kontrol etmeleri vatandaşın yönetime olan güvenini arttıracaktır. Yönetimin yapacaklarını önceden kanunlarla belirlemesi ile gizliliği olmayan tüm belge ve bilgilere ulaşmayı mümkün kılan bir düzenleme hukuk devleti ilkesinin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Bu düzenleme, belediyenin hukuka uygun hareket etmesini ve hesap verebilirliğini sağlayacaktır. Şeffaf yönetim, halka hesap vermeyi beraberinde getireceği için kalite kavramını ön plana çıkararak kaynak israfını önleyecektir. Şeffaf yönetim, kamu kaynaklarının verimli kullanımını ve hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayacaktır. Yönetimde şeffaflık kamu çalışanlarının hukuk dışı işlemler yapmalarını engelleyecektir. Bu ilke, belediyenin dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemesini sağlayacaktır. Şeffaflık, bir kararın alınma aşamasından hizmet sunma aşamasına kadar personelin attığı tüm adımların aleni bir şekilde görülmesini ve vatandaşın bu kararlarla ilgili denetim yapabilmesini sağlayacaktır. Genelgeye uyulması hususunda hassasiyet gösterilmesini, millet odaklı bir çalışma anlayışının benimsenmesini önemle rica ederiz."

Bakmadan Geçme