İş yerinde duygusal ilişki haklı fesih nedeni sayılır mı?

Yargıtay bu konuda kritik bir karara imza attı.

Yargıtay, işyerlerinde yaşanan duygusal ilişkilerin İş Kanunu'ndaki yerini gösteren kritik bir karara imza attı. Bu karara göre, Adana'da bir üniversite hastanesinde iki doktor arasında yaşanan olayda, duygusal ilişkinin ortaya çıkması üzerine işten çıkarmaların haklı fesih kapsamında değerlendirilebileceği hükme bağlandı.

 

sgkrehber.com'un ulaştığı Yargıtay kararlarına göre, süreç 2011 yılında Adana'da bulunan bir üniversite hastanesinde başladı. İki doktor arasında duygusal bir ilişki yaşandığı ve bu ilişkinin hastane içinde de bilindiği iddia edildi. Hastane yönetimi, bu ilişkinin öğrenilmesi üzerine doktorların iş akdini sonlandırdı.

Dava Süreci

Doktorlardan biri, iş akdinin yasaya aykırı olarak feshedildiği gerekçesiyle hastane yönetimine karşı kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talebiyle dava açtı. Adana İş Mahkemesi, iş akdinin feshinin süresi içinde yapılmadığına hükmederek, doktorun işten çıkarılmasının haklı fesih kapsamına girmeyeceğine karar verdi ve doktorun kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücretlerini kısmen kabul etti. Hastane yönetimi ise bu kararı temyiz etti.

Yargıtay'ın Kararı

Temyiz başvurusunu değerlendiren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işverenin bu tür durumlarda ve olayın kanıtlanmış olması halinde altı gün içinde çalışanın iş akdini feshedebileceğine karar verdi. Daire, iş mahkemesinin kararını bozarak şu ifadelere yer verdi:

"... işverenin fesih hakkını 4857 Sayılı Kanun'un 26. maddesindeki altı iş günü olan hak düşürücü süre geçmeden kullandığı, bu sebeple haklı feshin süresinde yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir."

Bakmadan Geçme