• Haberler
  • İşçi
  • İşveren çalışandan habersiz hangi kararları alamaz?

İşveren çalışandan habersiz hangi kararları alamaz?

Son zamanlarda, işverenlerin çalışanlardan habersiz aldığı kararlarla ilgili şikayetler artış gösteriyor. Bu şikayetlerin başında, sosyal ve mali haklarda yapılan kısıtlamalar yer alıyor. Örneğin, bazı çalışanların işten çıkarılması ve onların iş yükünün diğer çalışanlara yüklenmesi gibi durumlar sıkça karşılaşılan problemler arasında.

Çalışanların, görev yerlerinin veya servislerinin değiştirilmesi ve yıllık ücretli izinlerin ücretsiz izne çevrilmesi gibi uygulamalar da bu şikayetlerin arasında. Peki, işveren bu tür kararları çalışanların rızası olmadan alabilir mi? Çalışanların sosyal ve özlük haklarında değişiklik yapma hakkı var mı?

Mevcut İş Kanunu ve Anayasa'ya göre, çalışanların haklarında keyfi kısıtlamalar yapılamaz. Bu tür kararlar, iş akdinin haklı feshi sebebi sayılabilir. Dolayısıyla, işverenin bazı kararları çalışanın bilgisi olmadan alması yasal olarak mümkün değildir. İşte işverenin çalışanların rızası olmadan alamayacağı kararlar:

1- Maaşı Düşüremez:
İşveren, çalışanın rızası olmadan maaşını veya ikramiyesini düşüremez. Ekonomik kriz bahanesiyle bile, çalışanların primlerini ve diğer ödemelerini kesme hakkı yoktur.

2- Ücretsiz İzine Gönderemez:
Darboğaz zamanlarında işverenler sıklıkla çalışanlarını ücretsiz izne göndermeyi tercih eder. Ancak, ücretsiz izin konusu işçi hakları kapsamındadır ve işveren bu konuda tek taraflı karar veremez veya çalışanlara baskı yapamaz.

3- Başka İl'e Gönderemez:
İşveren ile işçi arasında sıklıkla tartışma konusu olan bir diğer durum ise başka bir ilde görevlendirme kararlarıdır. İş sözleşmesinde belirtilmemişse, işveren çalışanını başka bir ilde çalışmaya zorlayamaz.

Bu tür uygulamalar, iş hukuku ve çalışan hakları açısından ciddi ihlaller oluşturabilir ve işverenlerin bu kararlarda dikkatli olmaları icap ediyor. Çalışanların, haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi için yasal yollara başvurma hakkı bulunuyor.

Bakmadan Geçme