• Haberler
  • Memur
  • İstisnalar dışında sözlü sınavlar kaldırılacaktı

İstisnalar dışında sözlü sınavlar kaldırılacaktı

2024-2028 yıllarını kapsayan 12. Kalkınma Planında kamu personeline ve personel sistemine yönelik kritik düzenlemeler yapılacağı belirtiliyor. Özellikle kamu personel adaylarının merakla beklediği sözlü sınavların akibetinin ne olacağı da açıklığa kavuşturulmuştu. Ancak şuana kadar adım atılmadı.

12. Kalkınma Planına göre sözlü sınavlar kaldırılıyordu

Kalkınma Planına göre, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için mevcut sınav sistemi mevzuatta uygulama boyutlarıyla birlikte gözden geçirilerek sözlü sınavların atamaya konulan görevin niteliğinin gerekli kıldığı hallerle sınırlı olarak yapılması sağlanacak, sınav kurullarının tarafsızlığının korunması, şeffaflık, adalet ve hakkaniyet ilkelerini güçlendirecek düzenlemeler hayata geçilecektir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik incelendiğinde sözlü sınavların yaygınlaştırıldığı görülecektir. Uygulamada sözlü sınavların amaçlanan işlevi yerine getirmediği açıkça görülmektedir.

Kalınma Planının hayata geçirilmesinden itibaren uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen sözlü sınavlarla ilgli aynı hamam aynı tas misali hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

Bakmadan Geçme