İntörn eğitimi gören tıp öğrencilerine yapılan ödeme arttı

Maaş katsayısındaki ve asgari ücretteki artışlar birçok ödemeyi arttırmıştır. Bunlardan birisi de tıp fakültelerinde öğrenin gören intörn öğrencilerine yapılan ödemedir.

  • 96

Üniversitelerin tıp fakültelerinin beşinci yılını tamamlayıp altıncı yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin dördüncü yılını tamamlayıp beşinci yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi döneminde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden oniki ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net asgari ücret tutarında, vakıf üniversitelerinde ise 4.702 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir.

Buna göre devlet üniversitelerinde net asgari ücret tutarı olan 17.002,12 TL,

Vakıf üniversitelerinde ise 4.702 * 0,760871 = 3.577,61 TL ödenecektir. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere yapılacak ödemelerin en azından devlet üniversitelerinde öğrenim görenlere yapılan ödemelerin yarısı kadar olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bakmadan Geçme