Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat davasında Yargıtay'dan kritik karar

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, hizmet sözleşmesinden kaynaklanan rücuen tazminat davasında dikkat çeken bir karar aldı. Mahkeme, sözleşme hükümlerine dayanarak yapılan ödemenin en yüksek ticari faizle tahsiline hükmetti.

Hizmet alım sözleşmesi kapsamında bir işçinin işçilik alacakları davası sonucu yapılan ödemenin rücuen tahsiline ilişkin davada, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi önemli bir karar verdi. Mahkeme, sözleşme hükümlerine dayanarak yapılan ödemenin davalı şirketlerden en yüksek ticari faizle tahsil edilmesine karar verdi.

Davacı taraf, davalı şirketlerin sözleşme hükümlerine göre ödeme yükümlülüğü altında olduğunu belirterek, ödenen işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etti. Mahkeme, davacının talebini kısmen kabul ederek, ödenen miktarlara dava tarihinden itibaren ticari faiz uygulanmasına hükmetti.

Ancak, Yargıtay kararı temyiz ederek, belirlenen ilkeler doğrultusunda bilirkişi raporu alınması ve doğru faiz başlangıcı belirlenmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, bozma sonrası yeniden yaptığı yargılamada, ticari faize hükmederek kararını düzeltti.

Yargıtay’ın bu kararı, hizmet sözleşmelerinde rücuen tazminat taleplerine ilişkin önemli bir emsal teşkil ediyor. Mahkemenin verdiği nihai kararda, sözleşme hükümlerine dayanan taleplerin en yüksek ticari faizle tahsiline karar verilmesi dikkati çekiyor.

Kararın Detayları:
- Davacı ile davalı şirketler arasında hizmet alım sözleşmesi mevcut.
- Dava dışı işçinin işçilik alacakları davasında, işçi lehine sonuçlanması üzerine davacı ödeme yaptı.
- Davacı, sözleşme hükümleri gereği davalıların sorumlu olduğunu belirterek, ödemenin tahsilini talep etti.
- Mahkeme, davanın kısmen kabulüne ve ticari faize hükmetti.
- Yargıtay, kararın bilirkişi raporu ve doğru faiz başlangıcı ile yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek kararı bozdu.
- Yeniden yargılama sonucunda, ticari faizle birlikte ödeme kararının düzeltilerek onanmasına karar verildi.

Bu karar, hizmet alım sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin ve rücuen tazminat taleplerinin hukuki zeminde nasıl değerlendirileceği konusunda önemli bir yol gösterici niteliğinde.

 

Bakmadan Geçme