Hemşirenin İzmir'den Muğla'da işçi olan eşinin yanına tayin talebinde mutlu son

Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli hemşirenin, eşinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne tayin talebi reddedildi, ancak İzmir 4. İdare Mahkemesi, aile birliğinin Anayasal güvence altında olduğunu belirterek, bu kararı hukuka aykırı buldu. Mahkeme, personel yetersizliği gerekçesiyle muvafakat verilmemesinin hukuka uygun olmadığına hükmederek, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

  • 167

Eşinin Sürekli İşçi olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne tayin talebi reddedilen Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli hemşirenin hukuki mücadelesi sonuç verdi. İzmir 4. İdare Mahkemesi, aile birliğinin Anayasal güvence altında olduğunu vurgulayarak, personel yetersizliği gerekçesiyle muvafakat verilmemesinin hukuka uygun olmadığına hükmetti. Mahkeme, çocukları olan ve ayrı şehirlerde yaşayan hemşirenin durumunu dikkate alarak, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gelişmeyi, Türk Sağlık-Sen "Eşi Sürekli İşçi Üniversite Hastanesi Çalışanına, Tayin Hakkını Mahkemede Kazandık" başlıklı sosyal medya mesajıyla duyurdu:

Sendikanın açıklaması şöyle:

"Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan üyemizin kadrolu işçi olan eşinin görev yaptığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversite'sine tayin için muvafakat talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.
Davayı Görüşen İzmir 4. İdare Mahkemesi verdiği kararda, Hemşirenin Muğla Sıtkı Koçman Üniversite'sine yaptığı tayin başvurusun kabul edildiği fakat Ege Üniversitesi'nin personel yetersizliği bahanesiyle muva fakat vermediğine dikkat çekti.
Mahkeme kararında aile biriminin muhafazasının Anayasal güvence altına alındığı belirtildi. Her ne kadar personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmese kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı gereği ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel hayatları ve koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde ve yerde çalışmaları durumunda kamu hizmetinden beklenen yararın artacağı, bununda kamu yararına uygun düşeceği belirtildi.
Üyemizin nakil talebinin reddine yönelik tesis edilen dava işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmedildi.
Mahkeme üyemiz ile eşinin ayrı şehirlerde yaşıyor olmaları ve çocukları olduğu göz önüne alındığında telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden dava konusu işlemin yürütmesini durdurulmasına karar verdi."

Bakmadan Geçme