Hangi kamu görevlilerinin emekli aylığı kesilmez?

Emekli aylığı kesilmeden çalışma izni verilen kamu görevlileri arasında hangi unvandakiler yer alıyor? Hangi görevlerde emekli aylığı kesilmez, detaylar haberimizde.

  • 121

5335 sayılı kanunla emeklilikten sonra tekrar çalışmaya başlayan kamu görevlilerinin durumu belirli kurallara tabidir. Ancak, bazı kamu görevlileri bu kurallardan istisna tutulmaktadır. Emekli aylığı kesilmeden çalışma izni verilen durumlar, 5334 Sayılı Kanunun 30. maddesinde belirtilmiştir. Bu durumlar genellikle seçimler sonucunda görev alanlar veya uzmanlık gerektiren alanlardır. Örneğin, Cumhurbaşkanlığına seçilenler, Bakanlar Kurulu üyeleri, Yasama Organı üyeleri ve mahalli idarelerde görev alanlar emekli aylığı kesilmeden çalışabilirler. Ayrıca, özel kanunlarla belirlenmiş bazı görevliler de bu kapsamdadır. Bu istisnalar arasında vakıf üniversitelerinde görev alanlar, öğretim üyeleri, güvenlik korucuları gibi gruplar bulunmaktadır.

Emekli aylığı almakta iken yeniden şu kamu görevine atılanlardan emekli aylığı kesilmeyeceklerin listesi şöyle:

-Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

-Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

-Özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,

-18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları"

Bakmadan Geçme