Görevde yükselme sınavıyla milli emlak uzmanı olanlara 3600 ek gösterge talebi

Türk-İmar Sen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderdiği başvuruda, görevde yükselme sınavı ile milli emlak uzmanı kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi talebinde bulundu

  • 218

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonuna bağlı Türk-İmar Sen; görevde yükselme sınavı ile milli emlak uzmanı olanlara 3600 ek gösterge verilmesi talebinde bulundu.

Konuya ilişkin başvuru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yazılı olarak yapıldı.

Sendika Genel Başkanı Zafer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Kamuran Uluyüz imzalı başvuru metninde, bu talebi desteklemek adına yapılan sınavlarda gözlemlenen farklı ücret politikalarını Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olarak değerlendirildi.  30.10.2022 tarihindeki sınavda başarılı olan 820 personelden I. derecede bulunanların Ek Gösterge oranlarının 3600 olarak belirlendiği, ancak aynı kanun kapsamında 26.11.2023 tarihindeki sınavda başarılı olan 598 personelden I. derecede bulunanların ek göstergelerinin 2800 olarak bırakıldığı kaydedildi.  

Türk-İmar Sen, bu durumun çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açtığını ve mağduriyetlerin giderilmesi için Bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Sendika, konuyla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 19. maddesi gereğince bilgilendirme yapılması talebinde bulundu.

Bakanlığa gönderilen yazı şöyle:


"Bilindiği üzere 04.07.2019 tarihli ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu'nun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici I. Maddesi gereğince "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan ve sınav tarihi itibariyle en az üç yıl görev yapan, uyarıma ve kınama hariç son üç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış, Milli Emlak Uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim şartları dışında mevzuatta öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esaslar Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar, Milli Emlak Uzmanı kadrolarına atanır" hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm gereğince Bakanlığınız tarafından 30.10.2022 ve 26.11.2023 tarihleri olmak üzere iki defa sınav yapılmış olup, sınavda başarılı olanların Milli Emlak Uzmanlığı kadrosuna atamaları yapılmıştır.

Bakanlığınız bünyesinde görev yapan üyelerimizden gelen talepler ve yapılan araştırmalar neticesinde, 30.10.2022 tarihinde yapılan sınavda başarılı olup atanması yapılan 820 personelden I. derecede bulunanların Ek Gösterge oranlarının 3600 olarak mağluplarına yansıtıldığı, ancak aynı kanunun kapsamında 26.11.2023 tarihinde yapılan ikinci sınava girip başarılı olan 598 personelden I. derecede bulunanların ek göstergelerinin 2800 oranında bırakıldığı ve tüm ödemelerin bu doğrultuda yapıldığı tespit edilmiştir.

Aynı kurumda görev yapan ve aynı kanun kapsamında sınava giren personeller arasında farklı ücret politikası uygulanmasının Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu açıkça ortadadır.

Çalışanların talepleri ve personelin mağduriyetinin ortadan kaldırılması doğrultusunda söz konusu sorunun Bakanlığınıza yapılacak bir çalışma ile çözülebileceği düşünülmektedir.

Yukarıda bahsi geçen konu ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 19. maddesi gereğince sendikamıza bilgi verilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederiz."

Görevde yükselme sınavıyla milli emlak uzmanı olanlara 3600 ek gösterge

Bakmadan Geçme