• Haberler
  • Aktüel
  • Gecikme zammı, gecikme faizi, tecil faizi, kanuni ve temerrüt faizi oranları artırıldı

Gecikme zammı, gecikme faizi, tecil faizi, kanuni ve temerrüt faizi oranları artırıldı

Gecikme zammı, gecikme faizi, kanuni faizi, temerrüt faizi ve tecil faizi oranları değişti

 

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu'nun 51 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden alınan gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,5'ten yüzde 4,5 e çıkarıldı.

Buna istinaden Vergi Usul Kanunu 112 inci maddeye istinaden alınan gecikme faizi oranı da yüzde aylık yüzde 4,5 oldu.

3095 Sayılı kanuni faiz ve temerrüt faizi 1 Haziran 2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 9'dan yüzde 24'e çıkarıldı.

6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu'nun 48 inci maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetki ile tecil faiz oranı yıllık yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkarıldı.

Bakmadan Geçme