Resmi Gazete'de bugün (21.05.2024)

Resmi Gazete'nin 21 Mayıs 2024 tarihli sayısı yayımlandı.

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de önemli kararlar ve düzenlemeler yer aldı. İşte detaylar:

CUMHURBAŞKANI KARARLARI:
1. Romanya vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlandı.
2. Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine tahsis edilen sermaye artırıldı.
3. Enerji ile ilgili projeler kapsamında bazı taşınmazların kamulaştırılması kararı alındı.
4. Kültür ve turizm koruma bölgeleri ile ilgili sınırlama ve değişikliklere dair kararlar açıklandı.
5. Çeşitli illerdeki arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin kararlar alındı.
6. Orman sınırlarının değiştirilmesine dair kararlar yayımlandı.
7. Kamu kurumlarının ürün ve hizmetlerinden indirimli faydalanacakların tespitine yönelik kararlar alındı.
8. Şeker kotalarının belirlenmesine dair kararlar yayımlandı.
9. Faiz oranları ve tahsilat usulleri ile ilgili düzenlemeler açıklandı.
10. Özelleştirme ile ilgili kararlar alındı.

YÖNETMELİKLER:
1. Din Şûrası Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
2. 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.
3. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşınmaz İdaresi Yönetmeliği yayımlandı.
4. Orman yangınlarıyla mücadelede görev alan gönüllüler hakkında yönetmelik değişikliği yapıldı.
5. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nde görev alan sanatkar memurlar için sınav yönetmeliği yayımlandı.

TEBLİĞLER:
1. Elektronik defterlerle ilgili genel tebliğde değişiklik yapıldı.
2. Tahsilat genel tebliği ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler yayımlandı.

YARGI BÖLÜMÜ:
- Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına yer verildi.

İLÂN BÖLÜMÜ:
- Yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar kamuoyuna duyuruldu.

 

Bakmadan Geçme