Eşler arasındaki 30 yaş fark olması dul maaşında olumsuzluk oluşturur mu?

Eşler arasındaki yaş farkı 5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için bağlanacak dul maaşında etkili olmaktadır.

  • 133

Müşterek çocuklarınız varsa veya evlendiğiniz tarihten itibaren 10 yıl geçmiş ise; normal oranlarda aylık bağlanır. Şayet bu şartları taşımıyorsanız yarı oranda aylık bağlanır.

5434 sayılı Kanunda; "İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak, evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz.Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır."hükmüne yer verilmiştir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre dul-yetim aylığı kimlere, hangi oranda bağlanır?

Eş karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir. Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir; -

-Eş : %75

-Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50

-Eş, 1 yetim : %60 %30

-Eş, 2 yetim : %50 %25, %25

-Tek yetim : %50

-2 yetim : %40, %40

5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için böyle bir kısıtlama yoktur. Yani eşten bağlanan aylık 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış olsaydı her hangi bir kısıtlama olmadan ödenecekti.

Bakmadan Geçme