Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerinin maaşları ne kadar oldu?

Memur maaş katsayısındaki artışlar, çeşitli ödemeleri etkilemiştir. Bu durum, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine yapılacak ödemeleri artırdı.

  • 139

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerinin maaşları ne kadar olduğu cevabı aranan sorular arasında. MEMUR5.COM editörü sorunun yanıtını derledi.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine yapılacak ücretin belirlenmesi ve bu ödemeden hangi kesintilerin yapılacağı detaylı bir şekilde belirtildi. Kurul üyelerine yapılacak ödeme, maaş katsayısındaki artışa göre belirlenmekte. Dolayısıyla, maaş katsayısındaki artışlar, kurul üyelerine yapılacak ödemeyi de etkiliyor.

Bu Kararname'nin mali hükümleri düzenleyen 35. maddesinde şu hükümler yer alıyor:

1. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurulların üyelerine, 100.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda her ay ek ödeme yapılmaktadır.
2. Bu ek ödeme, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlarda da belirlenebilir.
3. Bu ödemeler, aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
4. Bu ödeme, ilgili mevzuat uyarınca ödenen zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.
5. Kurul üyelerinin emekli maaşları kesilmez.

Buna göre; kurul üyelerine 100.000 x 0,760871 = 76.087,1 TL tutarında brüt ödeme yapılacak. Bu tutardan sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

Bakmadan Geçme