Büyükşehir belediyelerindeki memurlara yılda iki kez ikramiye ödeniyor

Büyükşehir Belediyelerinde görev yapan başarılı memurların en fazla yüzde on beşine kadarına yılda en fazla iki defa ikramiye ödeniyor.

  • 166

 

5216 sayılı Kanun'un 22. maddesine göre, büyükşehir belediyelerinde çalışan başarılı memurlara her seferinde 27.391,35 TL tutarında olmak üzere en fazla iki defa ikramiye ödeniyor.

5216 sayılı Kanun'un personel istihdamı başlıklı 22. maddesinde, belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %15'ine ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının 36.000 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebileceği belirtiliyor. İlgili madde şöyle: “…..Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının %15’ine ve devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (36.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.”

Buna göre, büyükşehir belediyelerinde çalışan memurlardan başarılı olanlara, yılda en fazla iki defayı geçmemek üzere her defasında 36.000 x 0,760871 = 27.391,35 TL tutarında ikramiye ödenebiliyor. Bu ödemeler, encümen kararıyla belirlenirken belediyeler objektif kriterler içermiyor.

ÖZET

Büyükşehir belediyelerindeki başarılı memurlara, 5216 sayılı Kanun'un 22. maddesine göre, her seferinde 27.391,35 TL tutarında olmak üzere en fazla iki defa ikramiye ödeniyor. Kanun, memurlara başarı durumlarına bağlı olarak yılda en fazla iki kez ikramiye ödenmesini düzenliyor. Söz konusu kanun maddesi, sözleşmeli ve işçi statüsündeki çalışanları kapsıyor. Büyükşehir belediyelerinde görev yapan memurlar için belirlenen ikramiye, encümen kararıyla yılda en fazla iki kez verilebiliyor. Ancak, belediyelerin bu ödeme sürecinde objektif kriterler kullanmadığı görülüyor.

Bakmadan Geçme