• Haberler
  • Memur
  • Çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşları öğretmen maaşlarını geçti

Çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşları öğretmen maaşlarını geçti

Kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliği yıllardan beridir tartışılan ve bir türlüde çözüm üretilemeyen bir konudur.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerle çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarını açıklayarak kamudaki ücret dengesizliğini gündeme taşımaya çalışacağız. Niyetimiz unvanları biri biriyle yarıştırmaktan ziyade ücret dengesizliğini gündeme getirmektir.

Göreve yeni başlayan ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri’ ne kadar maaş almaktadır?

Göreve yeni başlayan 8/1 derece ve kademedeki lisans mezunu çarşı ve mahalle bekçisi 37.222 TL net maaş almaktadır. Göreve yeni başlayan bekar çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarına tayın bedeli ile fazla mesai ücretleri ilave edilmiştir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı’na girenlerden; ilkokul ve ortaokul mezunu olanların giriş derecelerine 2 derece, lise ve dengi okul mezunu olanların giriş derecelerine lise mezunlarına göre 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunu olanların giriş derecelerine ise 1 derece ilave edildiğinden, “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev alanlar da bu uygulamadan yararlanmaktadırlar.

Göreve yeni başlayan ‘Öğretmenler’ ne kadar maaş almaktadır?

652 sayılı KHK’nin ek 4’üncü maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolu öğretmen yerine sözleşmeli öğretmen istihdam etmeye başlamıştır. Kadrolu öğretmenlerin nakil vb. nedenlerle atandıkları yerlerde uzun süre istihdam edilememeleri sözleşmeli personel istihdamını cazip hale getirmiştir. Bunların üç yıl sonra kadrolu öğretmen olarak atamaları yapılmaktadır. Bu nedenle yeni atanan öğretmenlerin tamamı sözleşmeli statüde istihdam edilmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlerin ücretlerinden sendika aidatı, bireysel emeklilik sigortası primi ve İLKSAN aidatı kesintisi yapılabilmektedir. Ayrıca sözleşmeli öğretmen maaşları görev yıllarına göre değişkenlik göstermektedir.

Biz sözleşmeli öğretmen maaşı yerine kadrolu öğretmen maaşını hesaplayacağız. Buna göre 2024 yılı Mayıs sonrası göreve yeni başlayan 9/1 derece ve kademedeki öğretmen 33.506.81 TL net maaş almakatdır. Sözleşmeli öğretmen maaşı ise aşağı yukarı buna eşittir. 

Kamu görevlilerinin maaşları yapılan işin önemi, öğrenim durumu, kariyer meslek mensubu olup olmama gibi birçok etkene göre belirlenmektedir. Zaten maaş kalemleri arasındaki bir kaçı dışında bütün unsurlar aynıdır.

Görüleceği üzere göreve yeni başlayan öğretmenler, çarşı ve mahalle bekçilerinden daha az ücret almaktadırlar. Amacımız çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının fazlalığından ziyade öğretmenlerin maaşlarının düşüklüğünü izah etmektir. Geleceğimizi inşa eden öğretmenlerin mali durumunun düzeltilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani mesleklerin maaşlarını yarıştırmaktan ziyade bir sorun üzerinde durmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle çarşı ve mahalle bekçilerinin aldıkları ücretin öğretmen maaşını geçmesinin psikolojik etkileri üzerinde kafa yorulmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

memur5.com

Bakmadan Geçme