• Haberler
  • İşçi
  • Çalışanın özlük haklarını tehdit eden 5 işveren hilesi

Çalışanın özlük haklarını tehdit eden 5 işveren hilesi

İşverenler kimi durumlarda mevzuattaki boşluklardan faydalanarak çalışanların özlük haklarında kısıtlamalara gidebiliyor. İşverenlerin en çok başvurduğu 5 hileyi ve buna karşı işçilerin yapabileceklerini ve alabileceği tedbirleri sıraladık.

 1. Eksik bordro: Gerçek maaşın gizlenmesi

Gerçek maaşlar bordroya yansıtılmayarak çalışanlar asgari ücretten gösteriliyor. Ancak bu, gelecekte tazminat ve emekli maaşınızı azaltabilir.

Bu durumda çalışan neler yapabilir?

- Şikayet etme: ALO 170'e şikayette bulunun.
- Haklı fesih: Noter aracılığıyla haklı fesihle tazminat talep edin. Gerçek maaşınızdan hesaplatın ve belgeleri saklayın.

2. Sigortasız çalıştırma

Her çalışanın SGK'ya bildirilmesi gerekir, ancak bazı işverenler sigorta yapmayabilir.

Bu durumda çalışan neler yapabilir?

- SGK'ya bildirme: Durumunuzu SGK'ya bildirin, ALO 170'i kullanın.
- Kontrol etme: Sigortanızı ve primlerinizi e-devlet üzerinden kontrol edin. Sigorta şartı koşun ve sözleşme imzalayın.

3. Tazminatı sıfırlama: Taşeron işçilerde sık rastlanan yöntem

 

Taşeron işçilerde çok rastlanan bu yöntemde işveren işçiyi 11. ayda işten çıkmış gibi göstererek 1. ayda yeniden giriş yapıyor. Dolayısıyla 12 ayı dolduramayan işçi ne tazminat ne de izin hakkına kavuşuyor.

Bu durumda çalışan neler yapabilir?

- Takip etme: Sigorta işlemlerinizi e-Devletten kontrol edin.
- Bildirme: Durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirin.

 4. İzin kullandırmama: Kıdem izninin yok sayılması

Her işçinin kıdemine göre izin hakkı vardır, ancak bazı işverenler bu izni kullandırmaz veya eksik kullandırır. 

Bu durumda çalışan neler yapabilir?

- Belgeleme: İzinleri belgeleyin ve bir kopyasını saklayın.
- Dava açma: İzin paralarınızı almak için belgelerle dava açabilirsiniz.

5. Mesai ödemesi yapmama: Yasal çalışma saatlerinin ihlali

Haftalık çalışma süresi aşıldığında mesai ücreti ödenmesi gerekir, ancak bazı işverenler bunu yapmaz. 

Bu durumda çalışan neler yapabilir?

- İhtarname gönderme: Noter aracılığıyla ihtarname gönderin.
- Zaman aşımına dikkat:** Ücretleriniz için zaman aşımı süresini takip edin, gerektiğinde dava açın.

Bakmadan Geçme