Bomba imha tazminatı ve ödenme şartları nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli bomba uzmanlarına yönelik düzenlenen bomba imha tazminatı, belirli şartlar altında ödenmekte olup, 13.000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu belirlenen miktar tutarıyla ayın on beşinde ödenmekte.

  • 181

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 26’ncı maddesi kapsamında düzenlenen bomba imha tazminatı ödemesi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli bomba uzmanları için belirli kriterlere göre yapılıyor. Bomba uzmanı olarak görev yapan personele, 13.000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucunda belirlenen miktar tutarında tazminat ödeniyor. Bu ödeme damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi değil. Tazminatın alınabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekiyor; başarılı bir şekilde tamamlanan bomba uzmanı yetiştirme kursu, branş komisyonu tarafından uzmanlık branşına alınma ve atandığı kadroda bomba uzmanı olarak görev yapma gibi. Ayrıca, bomba imha tazminatı görev süresi boyunca ve bu süreyle orantılı olarak ödeniyor ve hastalık, izin veya eğitim gibi durumlar tazminat alınmasını engellemiyor.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 26’ncı maddesinde şu hükümler alıyor:

"- Bomba Uzmanı Yetiştirme Kursu görüp, bomba uzmanı sertifikası almaya hak kazanmış ve bomba uzmanı olarak görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personele 13.000 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda bomba imha tazminatı ödenmektedir.

Bomba imha tazminatı, damga vergisi hariç hiçbir vergi ve benzeri kesintiye tâbi değildir.

Ayrıca, ilgili yönetmeliğin 5 inci maddesinde; "Bomba Uzmanı yetiştirme kursu görüp, bomba uzmanı sertifikası almaya hak kazanmış ve bomba uzmanı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele 13.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda bomba imha tazminatı ödenir." 

Tazminatın ödenme şartları nelerdir?

Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde tazminatın ödenme şartlarına yer verilmiştir.

Bu şartlar şöyle:

"Bomba uzmanlarının, bomba imha tazminatı alabilmesi için;

a) Şube Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Bomba Uzmanı yetiştirme kursunu başarıyla bitirerek bomba uzmanı sertifikasını almaya hak kazanmış olması,

b) Bomba uzmanı branş komisyonunca bomba uzmanlığı branşına alınması,

c) Atandığı kadrosunda bomba uzmanı olarak görev yapması."

Bomba imha tazminatı hak edildikten sonra ayın onbeşinde aylıkla birlikte ödenir. Bu ödemeden gelir ve damga vergisi kesilir.

Bomba imha tazminatı görev yapılan sürece ve bu süreyle orantılı olarak ödenir. Yıllık izin, bir takvim yılı içinde yirmi günü aşmayan hastalık izni süresince, bomba imha uzmanlığı görevine ilişkin olarak yapılan yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmeler, eğitim, seminer ve kurslarda geçirilen sürelerde çalışma şartı aranmaz.

 Ayrıca bomba imha hizmetlerine yönelik görevler nedeniyle meydana gelen sakatlık ve yaralanmalarda tedavi ve istirahat süresince, aynı nedenlere bağlı olarak oluşan hastalıklarda ise hastanede geçen tedavi süresince fiilen görev yapma şartı aranmaksızın bomba imha tazminatı ödenmeye devam olunur.

 Bomba uzmanı dışındaki personel, bu ödemeden yararlanamaz.

Bu ödemenin tutarı ise 13.000 x 0,760871 = 9.891,323 olarak hesaplanır.

Bakmadan Geçme