Bir tarafta kravatlı diğer tarafta tulumlu temizlik elemanları!

Kamu personel rejimi uzmanı Ahmet Ünlü okuyucu yorumlarına yaptığı açıklamada bir tarafta kravatlı diğer tarafta tulumlu temizlik elemanlarının olduğunu belirtti

  • 713

Kamu personel rejimi uzmanı Ahmet Ünlü tarafta kravatlı diğer tarafta tulumlu temizlik elemanlarının olduğunu işaret etti. Ünlü, Yeni Şafak gazetesindeki köşe yazısında, okuyucu yorumlarına dair açıklamada bulundu.

Bir okuyucunun “Bir görev tanımımız olmadığı için sabah herkesten önce gelip çay demliyorum. Ardından personelin masalarını siliyorum ve onlara çay dağıtıyorum ve bardakları yıkıyorum. İş yerine paspas atıyorum, tuvaletleri yıkıyorum. Tüm bunlar bitince evrak işleri, itiraz edersen mobbing.” diğer okuyucunun "Hocam görev tanımımız yok. Her işi yapan eleman durumundayız. Bu durum demoklesin kılıcı gibi üzerimizde sallanıyor. Dediğimi yapmazsan soluğu bulaşıkta veya hamallıkta alırsın vb." yorumu hakkında aşağıdaki açıklamaları yaptı:

657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde YHS personelinin görevleri tanımlanmıştır. Buna göre; “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4’üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.” ifadelerine yer verilmiştir.

Görüleceği üzere kanun maddesinde YHS personelinin yapması gereken çok fazla göreve yer verilmiştir. Adeta görevin içinde yok yok. İşte bu noktada taşeron işçilerden kadroya geçirilenler ile YHS personeli aynı işi yapar hale gelmiştir. Haliyle YHS personeli ile işçilerin sınav, maaş farkları, fazla mesai ücretlerindeki ve izinlerindeki farklar dikkate alındığında çalışma barışının bozulması kaçınılmazdır.

Gerçekten de ortaya garip bir durum çıkmıştır. YHS personeli kravatını takıp eline paspas ve süpürge alarak temizlik yaparken işçiler için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu durumun normal olduğunu söylemek herhalde mümkün değildir.

Bakmadan Geçme