• Haberler
  • İşçi
  • Bayramda çalışan işçiye ücret yerine izin verilebilir mi?

Bayramda çalışan işçiye ücret yerine izin verilebilir mi?

Yargıtay, bayram tatillerinde çalışan işçilere izin değil, ücret verilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, tatil günlerinde çalışmanın karşılığında izin kullandırılmasının yasal olmadığı vurgulandı. İşverenler, bayramda çalışan işçilere mutlaka ücret ödemek zorunda.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere izin kullandırılamayacağına, bu günlerde yapılan çalışmalar için mutlaka ücret ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Kararda, "İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir" ifadeleri kullanıldı.

Olayın detayları

İstanbul'da 1995-2013 yılları arasında usta öğretici ve değerlendirme görevlisi olarak çalışan bir kişi, ayrıldığı iş yerinden davacı oldu. Davacı, işveren tarafından kendisinden istifa dilekçesi alınarak 20 bin lira ödendiğini ve bu ödemenin taksitle yapıldığını ileri sürdü. Bu nedenle, bakiye kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının tahsilini istedi.

Mahkeme kararı ve temyiz süreci

İstanbul Anadolu 5. İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin davacı işçinin talebiyle sona erdiğini belirterek, kıdem tazminatı ve ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı taleplerini reddetti, ancak fazla mesai ve izin ücret alacaklarını kabul etti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay'ın gerekçesi

Yargıtay, işçinin haklı bir nedene dayanmadan iş sözleşmesini feshetmesinin istifa olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İşverenin baskı yaparak işçiden istifa dilekçesi almasının, gerçek bir istifa iradesini yansıtmadığına dikkat çeken Yargıtay, bu durumda feshin işveren tarafından gerçekleştirildiğini kabul etti. Ayrıca, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların karşılığında ücret ödenmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel rapor hataları

Yargıtay, hükme esas bilirkişi raporunun hatalı olduğunu belirterek, "Davacı işçinin resmi bayram günlerinde çalıştığı, ancak davalı tarafından ibraz edilen izin belgelerine göre bu çalışmalara karşılık izin kullandığı" yönündeki değerlendirmenin yanlış olduğunu kaydetti. Davalının 2010-2013 yıllarına ait ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları karşılığında izin kullandırdığına dair belge sunmaması nedeniyle bu döneme ait ücret alacağının hesaplanıp hüküm altına alınması gerektiğini ifade etti.

 

Bakmadan Geçme