• Haberler
  • Memur
  • Basın Kartı Yönetmeliği değişti: AA ve TRT'nin haberci olmayan çalışanlarına kötü haber

Basın Kartı Yönetmeliği değişti: AA ve TRT'nin haberci olmayan çalışanlarına kötü haber

AA ve TRT'de basın kartı alabilecek unvan sahipleri net bir şekilde belirlenirken, haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmemesi kriteri getirildi.

 Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliğinde özellikle Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile alakalı dikkat çekici düzenlemeler bulunuyor. En önemli değişiklik AA ve TRT'de "haber alanında çalışmayanların" basın kartı kapsamı dışında tutulması oldu.

İşte detaylar...

AA'da basın kartı alabilecek unvan sahipleri detaylı bir şekilde belirlendi. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel yayın yönetmeni gibi pozisyonlar ile birlikte koordinatörler, haber direktörleri, müşavirler gibi pek çok unvan basın kartı alabilecekler arasında yer aldı.

En önemli değişiklik "Anadolu Ajansında haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmez." kriteri ile "Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmez." kriterinin getirilmesi oldu. İki kurum da uzun yıllardır "haber" kadrosunda olmayanlara da basın kartı verildiğine dair eleştirilerin odağındaydı. 

Öte yandan, özellikle 14'üncü maddeye yapılan eklemelerle birlikte, serbest basın kartı taşınan dönemlerin süresi ve hesaplama yöntemleri yeniden düzenlendi. Yine, 16'ncı maddenin (b) bendindeki değişiklikle "DES'e yüklenmesi" ifadesi "elektronik ortamda Başkanlığa iletilmesi" olarak güncellendi.

Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler arasında, gazete ve dergilerdeki yayın periyotlarına ilişkin ibarelerin "Haber ve fotoğraf ajanslarında" şeklinde güncellenmesi ve özel radyoların tanımında yapılan değişiklikler de yer alıyor.

Yayımlanan yönetmelik, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, uygulanmasından İletişim Başkanı sorumlu olacak.

Yönetmeliğin tam metni:

 Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1- 9/4/2023 tarihli ve 7051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Basın Kartı Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine güncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(4) Birinci fıkrada belirtilen sürelerin hesabında, 13 üncü madde gereğince serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla yirmi dört ayrı dikkate alınır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "DES'e yüklenmesi" ibaresi "elektronik ortamda Başkanlığa iletilmesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar

MADDE 23- (1) Anadolu Ajansında basın kartı alabilecek unvanlar şunlardır:

a) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.

b) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.

c) Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.

ç) Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.

d) Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.

e) Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.

f) Basın muhabirleri, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayınevi çalışanları.

g) Kidemli muhabirler, kidemli foto muhabirleri, kidemli kameramanlar, kidemli grafikerler, kidemli kurgucular ve kidemli yayınevi çalışanları.

MADDE 8) Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.

b) Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar.

(2) Anadolu Ajansında haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmez."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "On beş günlük aralıklarla yayınlanan gazete ve on beş günden fazla aralıklarla yayınlanan dergilerde" ibareleri "Haber ve fotoğraf ajanslarında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmez."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığında, birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Özel radyo" ibareleri "Radyo" şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına (s) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

s) Fotoğrafçı.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini İletişim Başkanı yürütür.

Bakmadan Geçme