Asgari ücret artışı şeref aylığı sahiplerini sevindirdi

Şeref aylığının net asgari ücrete bağlı olarak ödenmesi şeref aylığı alacakları sevindirdi

  • 159

Milli Mücadele'ye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayı’nın Kore’ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşması’na kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos İkinci Barış Harekatı'na Kıbrıs’ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 30 günlük net asgari ücret tutarında aylık bağlanıyor.

Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık; dul eşe %75 oranında bağlanıyor, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesiliyor.

Buna göre Ocak ayından itibaren 17.002,12 TL şeref aylığı ödenmesine başlandı. Dul eşe ise 17.002,12 x % 75 = 12.751,59 TL ödeniyor.

Bakmadan Geçme