Cinsiyet değiştirenlere yetim aylığı piyangosu

Cinsiyet değiştirme son dönemlerde sıklıkla karşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaya başladı. Kadınlara tanınan pozitif ayrımcılık dolayısıyla cinsiyet değiştirmede de bazı haklar elde edilebilmekte. Bunlardan birisi de yetim aylığı. 

  • 200

Cinsiyet değiştirme son dönemlerde sıklıkla karşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaya başladı. Kadınlara tanınan pozitif ayrımcılık dolayısıyla cinsiyet değiştirmede de bazı haklar elde edilebilmekte. Bunlardan birisi de yetim aylığı. 

Bu çerçevede, bekâr kız çocuklarına, çalışmadıkları sürece, ölen SSK’li veya Bağ-Kur’lu anne-babasından “yetim aylığı” bağlanabiliyorken Emekli Sandığı mensubu olan bekâr kız çocuklarına, SSK’li ya da Bağ-Kur’lu olarak çalışsalar dahi “yetim aylığı” bağlanmaktadır. 5502 ve 5510 sayılı Kanunlarla Sosyal Güvenlik alanında norm ve standart birliği getirildiği söylense de hala bu farklılık devam etmektedir. 

Cinsiyet değiştiren ve bunu mahkeme kararıyla belgeleyenler de kız çocuğu sayıldıkları için babasından veya annesinden yetim aylığı alabilecekler. Bu durum adeta cinsiyet değiştirenler için piyango olarak değerlendirilmekte. SGK’nin toplumsal duyarlılıkları dikkate alarak bu konuda düzenleme yapması yerinde olacağı değerlendiriliyor.

Bakmadan Geçme