Aday memurlara ilave derece uygulaması yapılır mı?

Aday memurlara bazen hak ettikleri derece ve kademelerin verilmediğine şahit olunmaktadır.

  • 150

Açıktan aday memur olarak atanan ve göreve başladıktan sonra, adaylık dönemi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9 uncu bentleri gereğince bunlar hakkında kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulanır mı?

Bazı kurumlar adaylık döneminde kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapmamaktadır.

Aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64'üncü maddesi hükümlerine göre kademe ilerlemesi yapılamamaktadır.

Ancak adaylık süresi içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9'uncu bentleri gereğince kademe ilerlemesi yapılmasının mümkündür.

Buna göre, aday memur olarak atananların kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinin A/1, A/6 ve A/9'uncu maddeler uyarınca yapılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi uygulamasının ilgililerin söz konusu öğrenim durumlarına ilişkin belgeleri kurumlarına ibraz etmek suretiyle intibak talebinde bulundukları tarih itibariyle yapılması gerekmektedir.

Bakmadan Geçme