65 yaş aylığı 3 bin 337 mi yoksa 3 bin 504 TL mi?

2022 sayılı Kanunda belirlenen 65 yaşını dolduranlara bağlanacak aylığın tutarının ne kadar olduğunu açıklamaya çalışacağız. Zira Kanunda yer alan tutarla Bakanlığın yaptığı açıklama arasında fark bulunmakta.

  • 175

MEMUR5.COM editörü, güncel 65 yaş aylığının ne kadar olduğuna ilişkin muammayı analiz ediyor... 2022 sayılı Kanunda belirlenen 65 yaşını dolduranlara bağlanacak aylığın tutarının ne kadar olduğunu açıklamaya çalışacağız. Zira Kanunda yer alan tutarla Bakanlığın yaptığı açıklama arasında fark bulunmakta.

2022 sayılı Kanunun 1'inci maddesinde 65 yaşını dolduranlara bağlanacak aylığın şartları ile tutarı belirlendi.

Buna göre, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar veya 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.387) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.

2024 yılı Ocak ayından itibaren 65 aylığı tutarı 4.387 x 0,760871 = 3.337,94 TL'dir.  

Kapsamına girenlerden, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez ve kendilerine aylık bağlanamaz.

Buna göre, sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2024 yılı için 5.667,37 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yaşlılık aylığı ödenmektedir.

65 yaşın tespitinde, doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.

Bakanlığın internet sayfasında ise 2024 dönemi için 65 yaş aylığı 3.504,84 TL olarak açıklanmıştır.

Sonuç olarak Kanuna göre 65 yaş aylığı 3.337,94 TL olmasına rağmen Bakanlık 3.504,84 TL olarak açıklandı. Bunlardan acaba hangisi doğru?

 

Bakmadan Geçme