Hangi meslek mensupları erken emeklilik hakkına sahip?

Belirli meslek gruplarında çalışanlar, yıpranma payıyla erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. SGK mevzuatına göre , farklı mesleklerde çalışanların yıpranma hakkı süreleri değişiklik gösteriyor.

  • 108

Günümüzde, belirli meslek gruplarında çalışanlar, yıpranma payıyla erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre çeşitli mesleklerde çalışanlar arasında farklılık gösteren yıpranma süreleri, işin niteliğine ve risk faktörlerine bağlı olarak belirlenmiş durumda. Madencilik ve yeraltı işleri gibi riskli mesleklerde çalışanlar, yılda 180 gün yıpranma payı hakkına sahipken, diğer meslek grupları 60 ila 90 gün arasında bu haktan yararlanabiliyor. Yıpranma payı, çalışanların mesleklerinde maruz kaldıkları riskleri ve zorlu çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak erken emeklilik imkanı sağlıyor. Bu düzenleme, belirli meslek gruplarının emeklilik yaşını düşürerek daha sağlıklı bir yaşam standardına kavuşmasını amaçlıyor.

180 Gün Faydalananlar:

- Madencilik ve yeraltı işleri.

90 Gün Faydalananlar:

- Cıva üretimi işleri,
- Asit imalatı yapan atölye ve fabrikalar,
- Sahil Güvenlik Komutanlığı,
- Emniyet, polis ve MİT mensupları,
- TBMM yasama organı üyeleri,
- Radyoaktif işlerde çalışanlar,
- Türk Silahlı Kuvvetleri,
- Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar,
- Ceza İnfaz Kurumu personelleri,
- Basın ve gazetecilik işlerinde görev yapanlar,
- TRT’de haber hizmetinde görevli olanlar,
- Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.

60-90 Gün Faydalananlar:

- Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar,
- Su altında çalışmayı gerektiren işlerde görev yapanlar.

60 Gün Faydalananlar:

- Alüminyum, kok, döküm ve çimento fabrikaları işçileri,
- Hemşireler,
- Ebeler,
- Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar,
- Termik santrallerde görev yapanlar,
- İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde görevli olanlar,
- İhtiyat pilotları,
- Diş doktoru,
- Hasta bakıcı hemşireler,
- Toplum sağlığı teknisyenleri,
- Eczacılar,
- Doktorlar.

Bu meslek gruplarında çalışanlar, belirli sürelerin ardından yıpranma payıyla erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu düzenleme, mesleklerinde sağlık ve güvenlik riski taşıyan çalışanların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bakmadan Geçme