• Haberler
  • Sınav
  • 2024 YKS puan hesaplama: Üniversite sınavı puanı nasıl hesaplanır?

2024 YKS puan hesaplama: Üniversite sınavı puanı nasıl hesaplanır?

Adaylar sınav sonrasında YKS puan ve net hesaplama robotu araştırmalarına başladı. İşte 2024 YKS puan ve net hesaplama ekranı ile 'Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT net puan ve sıralama hesaplaması nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...

Bu yıl 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, Türkiye genelinde ve yurt dışındaki 25 merkezde 1 milyonu aşkın görevlinin koordinesinde gerçekleştirildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün gerçekleştirilmişti. TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday iştirak etti. YKS'nin ikinci oturumu bugün saat 10.15’te gerçekleştirildi. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 aday katılması planlanıyordu. Bugün ayrıca saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

 Sınav sonrasında, adaylar YKS puan ve net hesaplama süreçleri hakkında detaylı bilgiler aramaya başladı. İşte, 2024 YKS puan hesaplama ve sıralama yöntemlerine dair tüm detaylar:

TYT, AYT, YDT gibi testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi, adayların aldığı doğru ve yanlış cevap sayılarına dayanmaktadır. ÖSYM'nin belirlediği standart puanlar, bu verilere dayanarak hesaplanmaktadır. Her test için ayrı ayrı standart puanlar belirlenirken, adayların ham puanları da dikkate alınmaktadır.

Özellikle, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredatla eğitim gören adaylar için özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bu adaylar, TYT Sosyal Bilimler Testi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulmaktadır. Bunun yerine, ilave Felsefe Grubu soruları yer almaktadır.

Ayrıca, adayların özel durumlarına göre de farklı değerlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin, ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan adaylar, ilgili testlerde farklı sorulara yönlendirilmekte ve değerlendirilmektedir.

İşte üniversite sınavı YKS puan hesaplama robotu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran Cumartesi günü düzenlendi. Adaylar sınav sonrasında YKS puan ve net hesaplama robotu araştırmalarına başladı. İşte 2024 YKS puan ve net hesaplama ekranı ile "Üniversite sınavı YKS, TYT, AYT, YDT net puan ve sıralama hesaplaması nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı...

  Sınav katılımcıları YKS puan hesaplama ekranı ile sınavdan alabilecekleri puana yönelik tahmin yapabilecekler. Peki, 2024 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte üniversite sınavı YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama robotu...

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

- Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

- TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

- A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

- AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

- A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

- Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
 
Aday Başvuru Formunun "25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU" bilgi alanında;

"1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım." seçeneğini işaretleyen adaylar;

TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 20 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 21., 22., 23., 24. ve 25. sorularda yer alan felsefe sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
"2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım." seçeneğini işaretleyen adaylar ise;

TYT’de Sosyal Bilimler Testinin ilk 15 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 21., 22., 23., 24. ve 25. felsefe sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, soru kitapçığındaki 16., 17., 18., 19. ve 20. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine ilave Felsefe Grubu altındaki (Felsefe (2), Psikoloji (1), Sosyoloji (2), Mantık (1) sorularını cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda, AYT Sosyal Bilimler-2 Testinde toplam 46 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 46 cevap alanı bulunacaktır. Bu Testi cevaplayan tüm adaylar, ilk 34 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
 
Aday Başvuru Formunun "25. TYT SOSYAL BİLİMLER TESTİ İLE AYT SOSYAL BİLİMLER-2 TESTİNDE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI VEYA İLAVE FELSEFE/FELSEFE GRUBU SORULARINI CEVAPLANDIRMA DURUMU" bilgi alanında;

"1- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım." seçeneğini işaretleyen adaylar;

AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 40 sorusunu cevaplandırmakla yükümlüdür. Bu durumdaki adaylar 41., 42., 43., 44., 45. ve 46. ilave felsefe grubu sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
"2- Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi almadım." seçeneğini işaretleyen adaylar ise;

AYT’de Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 34 sorusunu cevaplandırdıktan sonra aynı testin 41., 42., 43., 44., 45. ve 46. ilave felsefe grubu sorularını cevaplandıracaklardır. Bu adaylar, soru kitapçığındaki 35, 36, 37, 38, 39 ve 40. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı sorularını cevaplandırmayacak ve cevap kâğıdının ilgili alanında herhangi bir işaretleme yapmayacaklardır. Bu alanlarda işaretleme yapmış olsalar bile bu cevapları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bakmadan Geçme