• Haberler
  • Memur
  • 2024 yılı Mart sonu itibarıyla her statüdeki kamu personel sayısı açıklandı

2024 yılı Mart sonu itibarıyla her statüdeki kamu personel sayısı açıklandı

Kamu personel sisteminin duayen ismi Ahmet Ünlü Yeni Şafak Gazetesi'ndeki köşesinde her statüdeki personel sayısını karşılaştırmalı bir şekilde analize tabi tutuyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2024 yılı Mart sonu itibarıyla kamu personel istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre 5.238.424 (Aralık sonunda 5.175.171) kamu personeli istihdam edilmektedir. Üç aylık dönemde 63 bin 253 personel artışı olduğu anlaşılıyor. Ancak, açıklanan rakamların daha önce de ifade ettiğimiz üzere geçmiş yıllara göre çok yüzeysel kaldığı görülmektedir. Bu yazımızda konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

KAMU KURUMLARINDAKİ MEMUR SAYISI BELLİ DEĞİL

Kapatılan Devlet Personel Başkanlığı’nın kamu personel istatistiklerindeki ayrıntılar dikkate alındığında Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Mart ayı verilerinin çok yüzeysel olduğu görülmektedir. Yayımlanan verilerdeki istihdam şekillerine göre, kamu kurumlarının tamamında istihdam edilen Memur, Hakim/Savcı ve Öğretim Elemanları’nın sayısı bir arada 3.471.190’dur (Aralık ayında 3.477.259). Yani açıklanan verilere göre memur, hakim ve savcı ile öğretim elemanlarının sayısını bilemiyoruz. Bunlar kadrolu personel civil servant yani memur olarak tanımlanmıştır. Ancak, bunların memur olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

Açıklanan bu sayıların;

1- 2.935.483 (Aralık ayı 3.507.393) genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

2- 257.825 (Aralık ayı 317.482) YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde,

3- 41.085’i (Aralık ayı 41.289) özel bütçeli diğer idarelerde,

4- 4.022’si (Aralık ayı 3.997) düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

5- 34.433’ü (Aralık ayı 34.632) sosyal güvenlik kurumlarında,

6- 46.900’ü (Aralık ayı 47.086) döner sermayeler ve kefalet sandıklarında,

7- 1.750’si (Aralık ayı 1.574) diğer kamu idarelerinde,

istihdam edilmekte olduğu anlaşılmaktadır.

Yayımlanan verilerde memur, Hakim ve Savcı veya Öğretim Elemanı ayrıntısı yer almamaktadır. Verilerin bu haliyle eksik olduğunu ve analize elverişli olmadığını düşünüyoruz.

Yine açıklanan bu sayıların;

1- 4.246’sı (Aralık ayı 4.268) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’lerde (Bağlı ortaklıklar dahil),

2- 21’i (Aralık ayı 22) özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda (Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.),

3- 4.841’i (Aralık ayı 4.854) özel kanunu bulunan kuruluşlarda (Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.)

4- 5.676’sı (Aralık ayı 5.582) il özel idarelerinde,

5- 135.111(Aralık ayı 134.265) belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde, istihdam edilmektedir.

KAMU KURUMLARINDAKİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYILARI

Mart ayı sonundaki verilerine göre, kamu kurumlarının tamamında istihdam edilen sözleşmeli personel sayısı ise 296.256(Aralık ayı 330.863). Açıklanan bu sayıların;

1- 261.264’ü (Aralık ayı 219.401) genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

2- 18.820’si (Aralık ayı 15.288) YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde,

3- 9.756’sı (Aralık ayı 9.576) özel bütçeli diğer idarelerde,

4- 437’si (Aralık ayı 434) düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

5- 1.424’ü (Aralık ayı 1.374) sosyal güvenlik kurumlarında,

6- 2.805’i (Aralık ayı 2.735) döner sermayeler ve kefalet sandıklarında,

7- 1.750’si (Aralık ayı 1.750) diğer kamu idarelerinde,

8- 43.555 (Aralık ayı 43.297) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’lerde (Bağlı ortaklıklar dahil),

9- 56’sı (Aralık ayı 57) özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda (Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.),

10- 28.170’i (Aralık ayı 28.394) özel kanunu bulunan kuruluşlar (Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.)

11- 55’i (Aralık ayı 49) il özel idarelerinde,

12- 9.921’i (Aralık ayı 8.508) belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde, istihdam edilmektedir.

KAMU KURUMLARINDAKİ KADROLU İŞÇİ SAYILARI

Aralık ayı verilerine göre, kamu kurumlarının tamamında istihdam edilen kadrolu işçi sayısı ise 1.237.626 (Aralık ayı 1.224.967).

Açıklanan bu sayıların;

1- 209.424’ü (Aralık ayı 211.165) genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

2- 45.319’u (Aralık ayı 45.522) YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde,

3- 54.481’i (Aralık ayı 54.877) özel bütçeli diğer idarelerde,

4- 1.486’sı (Aralık ayı 1.488) düzenleyici ve denetleyici kurumlarda,

5- 6.704’ü (Aralık ayı 6.714) sosyal güvenlik kurumlarında,

6- 182.406’ü (Aralık ayı 182.794) döner sermayeler ve kefalet sandıklarında,

7- 2.930’u (Aralık ayı 2.971) diğer kamu idarelerinde,

8- 46.280’i (Aralık ayı 46.084) 233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT’lerde (Bağlı ortaklıklar dahil),

9- 130’u (Aralık ayı 144) özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda (Sümer Holding ve TDİ’yi kapsamaktadır.),

10- 5.823’ü (Aralık ayı 5.532) özel kanunu bulunan kuruluşlar (Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ, MKE A.Ş. ve İller Bankası A.Ş.’dir.)

11- 3.907’si (Aralık ayı 4.166) il özel idarelerinde,

12- 37.044’ü (Aralık ayı 38.717) belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde,

13- 641.692’si (Aralık ayı 624.783) BİT’lerde, istihdam edilmektedir.

KAMU KURUMLARINDAKİ GEÇİCİ İŞÇİ SAYILARI

Kamu kurumlarının tamamında toplam 48.148 (Aralık ayı 38.848) geçici işçi istihdam edilmektedir. Bunların 29.747’si (Aralık ayı 29.568) genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, 9.726’sı (Aralık ayı 909) KİT’lerde ve 4.496’sı (Aralık ayı 3.644) de mahalli idarelerde istihdam edilmektedir.

Bir de kamuda istihdam edilen 103.447 (Aralık ayı 103.834) personel diğer olarak tanımlanmıştır. Bu diğerlerin hangi statüde istihdam edildiğine ilişkin bir açıklama göremedik.

Nihayetinde açıklanan verilerin bu haliyle karşılaştırmaya ve analize uygun olmadığını düşünüyoruz. Yani son derece yüzeysel ve iş olsun mantığıyla açıklanan bir veri ile karşılaştığımızı üzülerek ifade etmek istiyoruz. Keşke daha önce mülga DPB tarafından açıklanan verilere bakılma zahmetinde bulunulsaydı da en azından ona yakın bir analiz mantığı işletilerek açıklama yapılsaydı.

BU SAYILAR İÇERİSİNDE KAMU PERSONELİNİN TAMAMI YER ALIYOR MU?

Daha önceki açıklanan verilerdeki sayılara şöyle bir bilgi notu eklenirdi: “MİT Başkanlığı kadro ve pozisyonları ile TSK Askeri Personel sayıları bu tabloya dahil edilmemiştir. Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dahil edilmemiştir. PTT A.Ş. personeli ve 696 sayılı KHK ile sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilen geçici personel (4/C) sayıları dahildir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve idaresi kamu yönetiminde yer aldığı için Kamu Sermayeli Kuruluşlar içinde yer alan Vakıflar Bankası T.A.O gibi kamu bankalarında istihdam edilen işçileri de kapsamaktadır.”

Ancak, son açıklanan verilerde böyle bir nota yer verilmediğini görüyoruz. Demek ki açıklanan veriler, kamu personelinin tamamını kapsamakta ve hiçbir personel dışarıda kalmamaktadır. Keşke böyle olsa demekten kendimizi alamıyoruz. Eğer kamu personel sayılarını dahi analize uygun olarak tutamıyorsak işimiz zor demektir.

Bakmadan Geçme