2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Ramazan Bayramı takvimi)

  • 82

2024 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? Bayram tatili 9 gün mü olacak? (2024 Ramazan Bayramı takvimi)

2024 Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla bayram tatili süresi 9 güne çıkarıldı.

Bayram tatili, 6 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 14 Nisan Pazar günü sona erecek. Bu süre içerisinde 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma günleri resmi tatil olarak ilan edildj.

Ayrıca 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günleri idari izinli olarak kabul edilmiştir. Bu bilgilere göre, kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan vatandaşlar 9 günlük bir bayram tatili yapabilecekler.

TDV İslam Ansiklopedisine göre "bayram" kavramı

Bayram, dinî veya millî açıdan özel bir öneme sahip olan ve topluca kutlanan bir gündür. Kâşgarlı Mahmud'a göre kelimenin aslı Farsça "beẕrem/beẕrâm" olup "sevinç ve eğlence günü" anlamına gelmektedir. Oğuzlar'a ait "beyrem/bayram" telaffuzuyla kullanılan bu kelimenin etimolojisi tam olarak belirlenememiştir, ancak Farsça bir kökene sahip olabileceği düşünülmektedir.

İslam öncesi dönemde de bayramlar, toplumların hayatında özel günler olarak yer almıştır. Bu bayramlar, mevsim dönemleri, tarımla ilgili olaylar, kazanılan zaferler veya hükümdar ailesindeki özel olaylar gibi çeşitli nedenlerle kutlanmıştır. Örneğin, Katolik ve Protestanlar'da karnaval ve faşing gibi bayramlar, topluca deşarj olma şeklinde yorumlanan eğlencelerle kutlanmaktadır.

İslam öncesi Araplar'ın bayramlar konusunda detaylı bilgilere sahip olunmamakla birlikte, kabile ve şehirlerin kendi geleneklerine göre törenler düzenlediği bilinmektedir. En büyük bayramları olan hac, Mekke'nin en büyük bayramıdır ve bu bayramın kutlanması için çeşitli panayırlar kurulmuştur.

İslam döneminde ise ramazan ve kurban olmak üzere iki önemli bayram bulunmaktadır. Bayram kutlamalarında, insanlar en güzel elbiselerini giyer, yarışlar düzenler ve genellikle özel yemekler hazırlarlar. Ayrıca, bayramlar toplu ibadetlerle de kutlanır; örneğin, haccın en önemli rükünlerinden biri olan tavaf, Kâbe'nin etrafında dönmekten ibarettir.

Yahudilik ve Hıristiyanlıkta da çeşitli bayramlar bulunmaktadır. Yahudilikte, Pesah, Şavuot, Roş-ha-şanah, Yom Kipur, Hag-ha-sukkot, Purim ve Hanukkah gibi bayramlar kutlanmaktadır. Hıristiyanlıkta ise, Noel, Paskalya, Transfigürasyon, Meryem Ana günü ve Haç yortusu gibi bayramlar önemlidir.

Eski Türkler'de ise İslamiyet öncesi dönemde çeşitli bayramlar kutlanmıştır. Hunlar ve Göktürkler'de, Gök Tanrı'ya kurban kesilerek yapılan bayramlar mevcuttur. Dede Korkut Kitabı'nda da anlatılan Bayındır Han'ın yıllık toyları birer özel bayram olarak kabul edilebilir.

Netice itibarıyla bayramlar insanlık tarihinin eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren ve toplumların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren özel günlerdir. Dinî, kültürel veya millî nedenlerle kutlanan bu bayramlar, insanların bir araya gelerek sevinçlerini, üzüntülerini ve umutlarını paylaştığı önemli zaman dilimleridir.

Bakmadan Geçme