Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının 26. gününü 27'ye bağlayan gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte, bu özel gecenin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi dini günler takvimine göre Kadir Gecesi'nin tarihi belli oldu.

  • 153

Ramazan ayının 26. gününü 27'ye bağlayan gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte, bu özel gecenin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi dini günler takvimine göre Kadir Gecesi'nin tarihi belli oldu.

Kadir Gecesi ve önemi nedir?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre, Kur'an'ın Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)'e ilk vahyedildiği gece olarak kabul edilir. Kur'an'da bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde de bahsedilir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an'ın Ramazan Ayı'nda indirilmeye başlandığı ifade edilmektedir. Bu bilgiler ışığında, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının bir gecesi olduğu kabul edilir.

2024 Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre, 2024 yılında Kadir Gecesi Hicra takvimle 26 Ramazan 1445, miladi takvime göre 5 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir. İslam alimleri ve Hz. Muhammed'in hadislerine dayanarak genel bir kanaat oluşturulmuş olup, Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir gecede olduğu yönünde bir görüş birliği vardır. Ancak, bu geceye özel bir önem atfeden genel inanç nedeniyle, pek çok Müslüman Ramazan Ayı'nın 27. gecesini Kadir Gecesi olarak kabul eder ve bu geceyi özel bir ibadet ve dua ile geçirir.

Özetle, Kadir Gecesi, İslam inancında büyük bir öneme sahip olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen özel bir gecedir. Bu gece, genellikle Ramazan Ayı'nın son on gecesinde aranır ve pek çok Müslüman tarafından özel ibadetlerle geçirilir.

TDV İslam Ansiklopedisinde Kadir Gecesi

Kadir gecesi, İslam dininde özel bir yere sahip olan, Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul edilir. Kadir kelimesi, sözlükte "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî bağlamda ise "Leyletü’l-Kadr" olarak adlandırılan bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak bilinir. Bu gecenin fazileti, Kur'an'da indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler, bin ayın, Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini, bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini belirtirler.

Kadir gecesinin önemine dair hadislerde, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip olduklarına karşılık, Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir. Kadir sûresinde, bu gecede Allah'ın izniyle meleklerin ve Cebrâil'in yeryüzüne indiği ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olduğu ifade edilir.

Kur'an'ın diğer âyetlerine göre, bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır. Bu da Kadir gecesinin ne kadar değerli olduğunu gösterir. Kadir gecesinin zamanı kesin olarak belirlenmemiştir. Sahâbeden gelen rivayetlerde, ramazanın 27. gecesinin bu gece olabileceği belirtilir, ancak bu konuda kesinlik sağlanamamıştır.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran alimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu ifade ederler. Bu yolla Müslümanların bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri sağlanır.

Kadir gecesi hakkında birçok eser yazılmıştır. Divan edebiyatında ve yeni edebiyatta Kadir gecesiyle ilgili şiirler bulunmaktadır. Divan şiirinde Kadir gecesi, gerçek ve mecaz anlamlarıyla zengin bir kullanım alanına sahiptir. Geleneksel Türk edebiyatında Kadir gecesiyle ilgili manzumeler ve mâniler yazılmıştır. Osmanlı döneminde Kadir gecesine özgü özel ibadet ve duaların yanı sıra çeşitli kutlamalar ve merasimler düzenlenmiştir. Bu gelenekler, Osmanlı toplum hayatında önemli bir yer tutmuştur.

Bakmadan Geçme