2023 yılında sigortalılara ve emeklilere yapılan ödemeler açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı faaliyet raporunda birçok kritik bilgi yer almaktadır. Bunlar arasında 2023 yılında emeklilere yapılan bayram ikramiyesinden cenaze ödeneğine kadar birçok bilgi bulunmaktadır.

  • 121

2023 yılında 4/1-(a) kapsamındaki sunulan hizmetlerde;

➢ 1.924.828 kişiye yaşlılık aylığı, 7.272 kişiye malullük aylığı bağlanmış ve vefat eden sigortalılardan 168.725 hak sahibine ölüm aylığı bağlanmış,

➢ 11.190 kişiye 683.814.080 TL evlenme ödeneği,

➢ 163.645 hak sahibine 229.976.418 TL cenaze ödeneği,

➢ 424.620 kişiye 220.011.838 TL emzirme ödeneği,

➢ 9.642.783 kişiye 17.455.858.358 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi,

➢ 9.742.690 kişiye 17.661.211.169 TL Kurban Bayramı ikramiyesi,

➢ 5.751.775 kişiye hastalık nedeniyle 11.159.099.426 TL geçici iş göremezlik ödeneği

➢ 546.960 kişiye iş kazası ve meslek hastalığı (İKMH) nedeniyle 1.851.018.578 TL geçici iş göremezlik ödeneği,

➢ 440.343 kişiye analık nedeniyle 4.746.802.428 TL geçici iş göremezlik ödeneği,

➢ 1.062 hak sahibine 6.780.647 TL ek ödeme (tütün ikramiyesi),

➢ Aylık alan şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına müracaat şartına gerek kalmaksızın 625 kişiye 6.213.139 TL eğitim ve öğretim yardımı, ödenmiştir.

2023 yılında 4/1-(b) kapsamındaki sunulan hizmetlerde;

➢ 182.557 kişiye yaşlılık, 2.407 kişiye malullük aylığı bağlanmış ve vefat eden sigortalılardan 65.538 hak sahibine ölüm aylığı bağlanmış,

➢ 4.293 kişiye 180.031.862 TL evlenme ödeneği,

➢ 46.255 hak sahibine 90.955.873 TL cenaze ödeneği,

➢ 21.187 kişiye 10.770.462 TL emzirme ödeneği,

➢ 2.644.943 kişiye 4.550.232.825 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi,

➢ 2.653.999 kişiye 4.569.737.178 TL Kurban Bayramı ikramiyesi,

➢ 173 kişiye İKMH nedeniyle 1.013.168 TL geçici iş göremezlik ödeneği,

➢ 11.041 kişiye analık nedeniyle 129.720.029 TL geçici iş göremezlik ödeneği,

➢ 277 hak sahibine 2.440.484 TL ek ödeme (tütün ikramiyesi),

➢ Aylık alan şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına müracaat şartına gerek kalmaksızın 57 kişiye 611.755 TL eğitim ve öğretim yardımı, ödenmiştir.

2023 yılında 4/1-(c) kapsamındaki sunulan hizmetlerde;

➢ 86.406 kişiye emekli aylığı, 754 kişiye malullük, 234 kişiye de vazife malullüğü aylığı bağlanmış ve vefat eden kişilerden dolayı geride kalan 35.956 hak sahibine aylık bağlanmış,

➢ 92.049 kişiye 42.519.355.960,28 TL emekli ikramiyesi tahakkuku,

➢ 4.018 kişiye 159.449.615 TL evlenme ikramiyesi ödemesi,

➢ 50.320 hak sahibine 349.337.499 TL ölüm yardımı ödemesi,

➢ 57.776 hak sahibine 553.361.488 TL ek ödeme (tütün ikramiyesi),

➢ 2.204.670 kişiye 3.904.489.978 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi,

➢ 2.214.676 kişiye 3.926.881.451 TL Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi,

➢ 52.191 kişiye 299.263.557,86 TL terör emsal farkı ödemesi,

➢ Aylık alan şehit, harp ve vazife malulleri ile çocuklarına müracaat şartına gerek kalmaksızın 19.071 kişiye 202.788.626,98 TL eğitim ve öğretim yardımı ödemesi,

➢ 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu (5434 sayılı Kanun)’nun ek 79’uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan 59.115 hak sahibine 59.115 kişiye 562.600.000 TL ek ödeme, yapılmıştır.

Bakmadan Geçme