• Haberler
  • Memur
  • YÖK yurt dışında kurumsal akreditasyon çalışmalarına başlıyor

YÖK yurt dışında kurumsal akreditasyon çalışmalarına başlıyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), kalite güvencesi çalışmalarını genişleterek yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde başlatıyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), kalite güvencesi çalışmalarını genişleterek yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde başlatıyor.

YÖKAK, Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) adı altında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sağlamak için çalışmalarını tamamladı. UKAP, Türkiye'de kullanılan ve Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi İlke ve Standartları'na (ESG) uygun olan akreditasyon modelini yurt dışına taşıyacak.

Program, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı başlıkları altında 14 ölçüt ve 46 alt ölçüte dayanan bir değerlendirme sistemi sunuyor. Bu sisteme göre, yükseköğretim kurumları için akreditasyon süreci planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma adımlarını ihtiva ediyor.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, UKAP'ın ENQA ve EQAR tarafından tanınması için sürecin sonbaharda tamamlanmasının planlandığını belirtti. Programın, yükseköğretim kurumlarının kalite güvence sistemlerini sürdürülebilir kılma ve rekabet avantajı sağlama konusunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

YÖKAK, Nisan 2024'ten itibaren Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının büyük bir bölümünü değerlendirdiğini ve UKAP ile bu değerlendirmeyi daha da genişletmeyi hedeflediğini duyurdu. İlk saha uygulamalarının 2024'ün son çeyreğinde başlaması hedefleniyor.

Bakmadan Geçme