• Haberler
  • Memur
  • YÖK 2024 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu yayımlandı

YÖK 2024 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu yayımlandı

'Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeline Yönelik 2024 Yılı Görevde Yükselme/Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı' duyurusu yapıldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeline yönelik olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nın duyurusunu yaptı.

Sınav başvuru süresi 5 iş gününden az olmamak üzere son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Merkezi sınav, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Devlet yükseköğretim kurumları personeline yönelik olacak. Başvuruların değerlendirilmesi, 3-21 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak. Kesinleşen aday listeleri 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilan edilecek. 

YÖK'ten yapılan duyuru şöyle:

T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
PERSONELİNE YÖNELİK 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILI SINAVI HAKKINDA DUYURU

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Kurulumuz Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Devlet yükseköğretim kurumlarından görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavlarını Kurulumuzca merkezi olarak yapılması talebinde bulunanların başvurularının değerlendirilmesi için Merkezi Sınav Kurulu 30/04/2024 tarihinde toplanmıştır.

Kurulumuz Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Devlet yükseköğretim kurumları personeli için görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği yazılı sınavının Anadolu Üniversitesi'ne yapılmasının Başkanlık Makamının 25/01/2024 tarihli ve 3850 sayılı Oluru ile uygun görüldüğü anlaşılmıştır. 2024 Yıl Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile Devlet yükseköğretim kurumlarından gelen merkezi yazılı sınav talepleri incelenmiş olup merkezi yazılı sınav başvuru süresinin 5 iş gününden az olmamak üzere son başvuru tarihinin 31/05/2024 (Cuma günü mesai bitimi) olarak belirlenmesine; kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Başkanlığımızca ilan edilecek olan merkezi yazılı sınav duyurusunun, her kurumca kendi personeline aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunabilmelerinin ilgili birimlerce sağlanmasına,
* Kurulumuz Başkanlığına merkezi yazılı sınav için (https://mgys.vok.gov.tr) internet adresinden girişi yapılan boş kadro listeleri ile Merkezi Sınav Kurulu Kararının, 5 iş günü içerisinde (13-17/05/2024 tarihleri arasında) web sayfamızda (www.yok.gov.tr) duyurulmasına,
* Başvuru süresinin sona ermesini müteakip yapılan başvuruların, her kurumun Mezkür Yönetmelikte adı geçen birimlerince açılıp incelenerek, değerlendirmelerin 12 iş günü içerisinde (03-21/06/2024 tarihleri arasında) yapılması ve aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listelerinin en geç 5 iş günü içerisinde (24-28/06/2024 tarihleri arasında) her kurumun kendi web sayfasında ilan edilmesine,
* Başvuru şartları taşıyan aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde (01-05/07/2024 tarihleri arasında) adaylar tarafından her kurumun kendi sınav kuruluna yapılacak olan itirazların, yine her kurumun kendi sınav kurulunca 10 iş günü içerisinde (08-22/07/2024 tarihleri arasında) karara bağlanmasına,
* Kesinleşen aday listelerinin 5 iş günü içerisinde (23-29/07/2024 tarihleri arasında) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi ile aynı süre içerisinde her kurumun kendi web sayfasında ilan edilmesine,
* Kesinleşen aday listelerinin Kurulumuz Başkanlığına intikal etmesini müteakip, Kurulumuz Başkanlığınca merkezi yazılı sınava ilişkin protokolün tesis etmek amacıyla en kısa zamanda Anadolu Üniversitesi'ne müracaat edilmesine,
* Görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği merkezi yazılı sınav konu başlıklarının ekli listede belirtilen şekilde olmasına,
* Yazılı sınavı yapacak olan kurum tarafından sınav sonuçlarının Kurulumuz Başkanlığına intikal etmesini müteakip 5 iş günü içerisinde web sayfamızda ilan edilmesi ve merkezi yazılı sınav işlemlerinin 2024 yılı içinde tamamlanmasına,
* Merkezi yazılı sınava dahil olan kurumların yazılı sınavdan sonra Yükseköğretim Üst Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her kurum tarafından kendi personeline yönelik sözlü sınav yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve/veya ​Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Kurum Bazında Kadro Listesi İçin tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Hakkında Duyuru İçin tıklayınız.

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Konu Başlıkları İçin tıklayınız.

Bakmadan Geçme