Yetersiz öğretmenler merkeze çekilecek

Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağında özellikle 'hizmet sınıfının değiştirilmesi' maddesi de yer alıyor.

 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve teklif olarak TBMM'ye sevk edilmeden önce kamuoyuna duyurulan Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağı, özellikle 'hizmet sınıfının değiştirilmesi' maddesi de dikkati çekiyor.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre, taslak yasalaşırsa, yetersiz bulunan kadrolu öğretmenlerin, genel idare hizmetleri sınıfına alınarak MEB'e bağlı memur konumuna düşürülmesi öngörülüyor.

Taslaktaki ilgili maddeye göre, haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevlerini yerine getirmede yetersiz bulunan kadrolu öğretmenler, akademik eğitimden geçirilerek genel idare hizmetleri sınıfına atanacaklar. İlk denetimde yeterli bulunmayan öğretmenler, ikinci değerlendirme sonucunda da yetersiz bulunurlarsa, genel idare hizmetleri sınıfında uygun kadrolara atanacaklar.

Taslaktaki bu madde, eğitim camiasında farklı yorumlara neden oldu. Öğretmen gelişimine katkı sağlayacağını düşünenler olduğu gibi, objektif kriterlerden yoksun ve mobbing uygulamalarına yol açabileceği endişesini dile getirenler de bulunmakta.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, bu maddeyi hukuksuz ve iş güvenliğine aykırı olarak değerlendirerek, istismara ve art niyetli idari uygulamalara yol açabileceğini vurguladı. Maddeye ilişkin olarak hukuk devletine uygunluğunun sorgulanması ve Bakanlığın bu konuda dikkatli olması talep ediliyor.

Taslaktaki söz konusu madde şöyle:

Hizmet sınıfının değiştirilmesi
MADDE 34- (1) Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetime görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.

Bakmadan Geçme