Yer değiştiren sözleşmeli personele harcırah ödenir mi?

Yer değiştiren sözleşmeli personele harcırah ödenip ödenmeyeceğine cevap arayacağız.

  • 94

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında sözleşmeli personele harcırah ödeneceği belirtilmiştir.

Hakem Kurulu Kararında yer alan düzenlemede; "6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır. 6245 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine ilişkin hükümleri, birinci fıkra kapsamında bulunan personelden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca anılan maddede belirtilen tazminattan yararlanamayanlar hakkında da uygulanır. Ancak, söz konusu personel hakkında 49 uncu madde hükümlerinin uygulanmasında, 5 inci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin yer değiştirme suretiyle atanması halinde 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre sürekli görev yolluğu ödenmesi gerekmektedir.

Bakmadan Geçme