• Haberler
  • Aktüel
  • Yeni kanunda limited ve anonim şirketlerin ne kadar sermayesi olmak zorunda?

Yeni kanunda limited ve anonim şirketlerin ne kadar sermayesi olmak zorunda?

23 mayıs 2024 tarih ve 7511 sayılı Türk  Ticaret  Kanunu İle Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına Dair  Kanun Meclis'te kanunlaştı. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici madde ile mevcut limited ve anonim şirketlere  en az sermaye tutarı yükümlüğü getirdi.

Limited ve anonim şirketlerin kuruluşunda ne kadar sermaye gerekli

Anonim ve limited şirketler için, en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.1 Ocak 2024 tarihinden itibaren anonim şirketler en az 250 bin TL, limited şirketler ise 50 bin TL sermayeyle kurulabilecek.

Mevcut limited ve anonim şirketlerin sermayesi en az sermaye tutarının altında olursa

Sermayesi belirtilen tutarın altında olan mevcut şirketler için ise bu aşamada sermaye artırımı yapma zorunluluğu bulunmuyordu. Ancak Meclis’e getirilen kanun teklifi ile 6102 sayılı Kanuna geçici madde eklenerek, mevcut limited ve anonim şirketlerin; TTK 332 ve 580 inci maddelerde belirtilen en az sermaye tutarın altında kalanların, kanunda öngörülen rakamlara yükseltmeleri gerekmekte. Bu çerçevede limited şirketler sermayelerini en az 50 bin TL’ye, anonim şirketler ise en az 250 bin TL’ye çıkaracaklar.

Kanun teklifi, limited ve anonim şirketlere sermayelerini tamamlayabilmeleri için 31 Aralık 2026 tarihine kadar süre veriyor. Ancak Ticaret Bakanlığı, birer yıl olmak üzere iki defaya kadar bu süreyi uzatma hakkı bulunuyor.

Mevcut limited ve anonim şirketler sermayelerini en az sermaye tutarına yükseltmez ise

Eğer bu süreler içinde limited ve anonim şirketler, en az sermaye tutarını yerine getirmezler ise, infisah etmiş sayılacaklar.

Diğer taraftan, çıkarılmış sermayesi en az iki yüz elli bin Türk lirası olan, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan, halka açık olmayan anonim şirketler ise başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini, anılan tarihe kadar beş yüz bin Türk lirasına yükseltmedikleri takdirde, bu sistemden çıkmış sayılırlar.

Sermaye artırımında genel kurul toplantısı

Limited ve anonim şirketlerin, sermaye artırımına gidecekleri genel kurul toplantılarına ilişkin olarak da, Kanun teklifinde hüküm yer almakta. Buna göre; yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve bu kararlar aleyhine imtiyaz kullanılmaz.

Bakmadan Geçme