Salih YASİN

DÜNYA MÜSLÜMANLARI GÜÇLÜ MÜ ?

Salih YASİN

  • 1831

Günlük hayatımızda konuşuyoruz. Bir çok tezler ortaya koyuyoruz. Konu müslümanlar ve müslüman ülkeler olunca, bu konuşmalar daha da derinleşiyor. Hatta geçmişe gidip, gözlerimiz yaşarıyor. Afganistan'ı, Irak'ı, Keşmir'i, Doğu Türkistan'ı, Bosna Hersek'i ve Suriye'yi hatırlayınca, bu hüzün içten içe yayılıyor. Peki ama müslümanlar ne kadar güçlü?

İşte bu noktadan hareketle, wikipedia'da müslüman diye tanımlanan ülkelerin iktisadi güçleri üzerine bir çalışma yaptık. Bu ülkeleri hepimiz tanıyoruz, ancak, ortak bir dil olsun ve bir kaynakçası bulunsun diye wikipedia'yı kullandık. Dünya Bankası verileri en son toplu şekilde 2014 yılında olduğu için, 2014 yılı verileri üzerinden bu çalışmayı hazırladık.

Gerek toplam rakamlar, gerekse orantılar kullandık. Müslüman diye tanımlanan ülkelerin belki bir kaç küçük ülke hariç, tamamını ele aldık. Diğer ülkelerin ise tamamını ele almadık. Burada, Birleşmiş Milletler'in veto hakkına sahip beş ülkesi ile Almanya'yı, yani altılı ülkeleri ve bunların yanında diğer önemli dokuz ülkeyi listeledik. Ayrıca, Dünya geneli için 2014 yılında oluşan rakamları, karşılaştırma yapabilmek için bu tabloya dahil ettik.

Buna göre, aşağıda görülen tablo oluştu. Biz bu tablo üzerinden, rakamlara dayalı olarak; kısa kısa şu sonuçlara vardık. 2014 yılı itibariyle;

1- Dünya genelinde Gayri Safi Milli Hasıla Toplamı (GSMH, General Domestic Production) 77,85 Trilyon ABD Dolar'ı şeklinde olup; dünya nüfusu 7,26 Milyar kişidir. Dünyada ortalama beklenen yaşam süresi 71 yıl olup, ortalama karbondioksit emisyonu 4,9'dur. Bunun yanında, dünyada ortalama kişi başı milli gelir 10.787 ABD Dolar'ıdır.

2- Yukarıda açıklanan altı ülkenin GSMH toplamı 39,31 Trilyon Dolar'dır. Bu ülkelerin nüfuslarının toplamı 2,03 Milyar kişidir ve bunda 1,36 Milyar Çin nüfusu bulunmaktadır. Bu ülkelerde ortalama beklenen yaşam süresi 78,16 yıl olup, karbondioksit emsiyonu 9,58'dir. Bu emisyon Dünya ortalamasının iki katıdır. Kişi başına milli gelir Çin'de 7.400 Dolar, Rusya'da 13.220 Dolar iken, diğer dört ülkede 40.000 Doların üzerindedir. Buna göre, bu ülkeler dünya nüfusunun %28'ini, GSMH yönünden Dünya ekonomisinin %51'ini oluşturmaktadır.

3- Yalnızca ABD'ye bakıldığında, 318 milyonluk nüfusu ile dünya nüfusunun % 4'ünü oluşturmaktayken, GSMH yönünden Dünya ekonomisinin % 22'sine sahiptir. Kişi başına milli geliri 55.200 Dolar'dır. Karbondioksit emisyonu 17'dir. Bu emisyon Dünya ortalamasının 3,4 katıdır.

4- Çin ise, 1,36 Milyarlık nüfusu ile GSMH yönünden Dünya ekonomisinin % 13'üne sahiptir; ancak, kişi başına milli geliri 7.400 Dolar'dır. Dünya ekonomisinde ve nüfusunda önemi açıkça görülmekteyken, kişi başına milli geliri Türkiye'nin gerisindedir. Bununla birlikte, 1,29 Milyar nüfusa sahip Hindistan ise, Çin ekonomisine göre çok geridedir. GSMH'si bu nüfusuyla 2,04 Trilyon Dolar'dır. Hindistan'da kişi başına milli gelir 1.570 Dolar'dır.

5- Dünya altılısının, ABD'nin ve Çin'in güçlü olduğu açık şekilde görülmekteyken; başlığımızda yer alan "Dünya Müslümanları ne kadar güçlü ?" sorusunun cevabı işte burada cevap buluyor.

a) Bu kapsamda 46 müslüman ülkeyi baz aldığımızda, nüfus toplamının 1,71 Milyar kişi olduğu, toplam GSMH'lerinin 6,94 Trilyon Dolar olduğu, ortalama beklenen yaşam süresinin 68,41 yıl olduğu, ortalama karbondioksit emisyonunun 5,6 olduğu görülüyor.

b) Bu durumda, 46 Müslüman ülke Dünya nüfusunun % 24'üne sahip iken, Dünya ekonomisinde GSMH yönünden % 9'una sahip bulunuyor.

c) Ayrıca, 46 Müslüman ülkede ortalama beklenen yaşam süresi 68,41 yıl olduğundan Dünya ortalamasının altında kalıyor. Ortalama karbondioksit emisyonu da 5,6 olup, 4,9 olan Dünya ortalamasında biraz fazlalık arz ediyor.

d) 46 Müslüman ülke içinde, Endoneyza 254,5 Milyon nüfusu ve GSMH yönünden 888,5 Milyar Dolarlık değeri ile ilk sırada yer alan ülke oluyor. Takip eden ülkeler ise sırasıyla;

Türkiye 75,9 Milyon nüfus ve 798,4 Milyar Dolar ile,

Suudi Arabistan 30,8 Milyon nüfus ve 746,2 Milyar Dolar ile,

Nijerya 177,5 Milyon nüfus ve 568,5 Milyar Dolar ile,

İran 78 Milyon nüfus ve 425,3 Milyar Dolar ile,

Birleşik Arap Emirlikleri 9 Milyon nüfus ve 399,5 Milyar Dolar ile,

Malezya 29,9 Milyon nüfus ve 338,1 Milyar Dolar ile,

Mısır 89,5 Milyon nüfus ve 286,5 Milyar Dolar ile,

Pakistan 185 Milyon nüfus ve 243,6 Milyar Dolar ile,

Irak 34,81 Milyon nüfus ve 223,5 Milyar Dolar ile,

Kazakistan 17,2 Milton nüfus ve 217,9 Milyar Dolar ile,

Katar 2,17 Milyon nüfus ve 210,1 Milyar Dolar ile,

Kuveyt 3,75 Milyon nüfus ve 163,6 Milyar Dolar ile,

Sıralanıyor.

e) 46 Müslüman ülkesi içinde, Katar'da kişi başına milli gelir 92.200 Dolar olup, bu konuda Dünyada lider ülkenin Katar olabileceği düşüncesi oluşuyor. Ayrıca, Kuveyt 49.300 Dolar, Birleşik Arap Emirlikleri 44.600 Dolar ile ön planda bulunuyor. Bahreyn 21.060 Dolar, Kazakistan 11.850 Dolar, Malezya 11.120 Dolar, Suudi Arabistan 25.140 Dolar, Türkiye 10.830 Dolar ve Umman 16.870 Dolar ile Dünya ortalamasının üzerinde bulunuyor.

f) Netice itibariyle, 46 Müslüman ülkede 1,7 Milyar kişi yaşamaktayken, bu rakam 1,3 Milyar nüfusa sahip Çin'den fazla iken, bu ülkeye göre 3,4 Trilyon Dolar eksik GSMH rakamı oluşmuş durumda. ABD'nin 318 Milyon nüfusu ile Dünya ekonomisinde % 22 paya (GSMH'ye) sahip olması yanında, 46 Müslüman ülkenin 1,7 Milyar nüfusa sahip iken, Dünya ekonomisinde GSMH yönünden % 9'una sahip olması da bir diğer karşılaştırma.

6- Bunun yanında, tablonun alt bölümünde yer alan dokuz ülke, İtalya, İspanya, Brezilya, Japonya, Hindistan, G.Kore, K.Kore, Avusturalya ve Kanada'da şeklinde olup, K.Kore için veri bulunmadığından diğer sekiz ülke ile yapılan değerlendirmede; bu ülkelerin Dünya nüfusunda % 26'lık bir büyüklüğe sahip iken, GSMH yönünden Dünya ekonomisinde % 22'lik bir paya sahip oldukları görülmektedir. Japonya'nın 4 Trilyon Dolarlık GSMH'si de önemli.

Yorum size ait. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tablo ise aşağıda yer almaktadır.

Selamlar, hoşçakalın.

 

ÜLKELER

DÜNYA BANKASI VERİLERİ (2014)

 

GDP
(Milyon $)
Nüfus
(Milyon)
Yaşam
Beklentisi
Kişi Başı
Milli Gelir ($)
CO2
Emisyon

Müslüman Ülkeler

(wikipedia)

Afganistan 20,04 31,63 60 680 0,4
Cezayir 213,5 38,93 75 5.490 3,3
Azerbaycan 75,2 9,53 71 7.590 3,6
Bahreyn 33,85 1,36 77 21.060 17,9
Bangladeş 172,9 159,1 71 1.080 0,4
Bosna Hersek 18,29 3,81 76 4.760 6,2
Kamerun 32,05 22,77 55 1.350 0,3
Çad 13,92 13,59 51 980 0
Etiyopya 55,61 96,96 63 550 0,1
Mısır 286,5 89,58 71 3.050 2,6
Eritre 2,61 5,11 63 480 0,1
Endonezya 888,5 254,5 69 3.630 2,3
İran 425,3 78,14 75 7.120 7,8
Irak 223,5 34,81 69 6.500 4,2
Ürdün 35,83 6,6 74 5.160 3,6
Kazakistan 217,9 17,29 70 11.850 15,8
Kenya 60,94 44,86 61 1.290 0,3
Kuveyt 163,6 3,75 74 49.300 28,1
Kırgızistan 7,4 5,83 70 1.250 1,2
Lübnan 45,73 4,54 80 10.030 4,7
Libya 41,14 6,25 72 7.820 6,2
Makedonya 11,32 2,07 75 5.150 4,5
Malezya 338,1 29,9 75 11.120 7,9
Fas 110 33,92 74 3.070 1,7
Nijer 8,16 19,11 61 410 0,1
Nijerya 568,5 177,5 52 2.970 0,5
Pakistan 243,6 185 66 1.400 0,9
Katar 210,1 2,17 78 92.200 44
S. Arabistan 746,2 30,89 74 25.140 18,1
Somali 5,71 10,52 55   0,1
Sudan 73,81 39,35 63 1.710 0,3
Suriye 40,41 22,16 75 1.860 2,7
Tacikistan 9,24 8,29 69 1.080 0,4
Tunus 48,61 11 74 4.230 2,4
Türkiye 798,4 75,93 75 10.830 4,4
Türkmenistan 47,93 5,3 65 8.020 12,2
BAE 399,5 9,08 77 44.600 20,4
Özbekistan 62,64 30,76 68 2.090 3,9
Filistin 12,74 4,29 73 3.060 0,6
Yemen 35,95 26,18 64 1.300 0,9
Arnavutluk 13,21 2,89 78 4.450 1,6
Burkina Faso 12,54 17,59 58 700 0,1
Mali 12,04 17,09 58 650 0,1
Umman 81,8 4,23 77 16.870 20,2
Senegal 15,66 14,67 66 1.050 0,6
Sierra Lione 4,38 6,31 50 700 0,2
ARA TOPLAM 6.944,86 1.715,14 68,41*   5,6*
Genele Oranı (%) 0,09 0,24      
 
 
Dünya Altılısı ABD 17.420 318,90 79 55.200 17,0
İngiltere 2.989 64,51 81 43.430 7,1
Fransa 2.829 66,21 82 42.960 5,2
Çin 10.350 1.364,00 75 7.400 6,7
Rusya 1.861 143,80 71 13.220 12,6
Almanya 3.868 80,69 81 47.640 8,9
ARA TOPLAM 39.317 2.038 78,16*   9,58*
Genele Oranı (%) 0,51 0,28      
 
Diğer Ülkeler İtalya 2.141 61,34 82 34.270 6,7
İspanya 1.381 46,40 82 29.440 5,8
Brezilya 2.346 206,10 74 11.530 2,2
Japonya 4.601 127,10 83 42.000 9,3
Hindistan 2.049 1.295,00 68 1.570 1,7
G.Kore 1.410 50,42 81 27.090 11,8
K.Kore ** 25,03 70 ** 3,0
Avusturalya 1.455 23,49 82 64.540 16,5
Kanada 1.785 35,54 81 51.630 14,1
ARA TOPLAM 17.168 1.870 78,13*   8,57*
Genele Oranı (%) 0,22 0,26      
 
DÜNYA GENELİ (Tüm Ülkeler) 77.850 7.261 71 10.787 4,9
  (*) Ortalama veri          
  (**) Veri yok          
  Kaynak: Dünya Bankası İnternet Sayfası, http://data.worldbank.org/country

Yazarın Diğer Yazıları