Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya nedir?

Yaşlılık toptan ödemesi ve hizmetlerin ihyasını açıklayacağız.

  • 119

Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya, sigortalıların işten ayrılması veya işyerini kapatması durumunda önemli bir rol oynar. Toptan ödeme, belirli yaş şartını karşılamalarına rağmen malullük veya yaşlılık aylığı alamayan sigortalılara yapılır. Başvuru süreci ve detaylar, sigortalılar için önem taşırken ihya ile ilgili güncelleme süreci ise hizmetlerin yeniden canlandırılmasını sağlar.

MEMUR5.COM editörü konuya ilişken merak edilenleri derledi:

 

Yaşlılık toptan ödemesi;  a) Çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan,

b) Kanunda belirtilen yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan,

sigortalılara yapılır.

Bunun için, hizmet akdi ile çalışan sigortalılar ile ve kamu görevlilerinin çalıştığı işten ayrıldıktan, köy ve mahalle muhtarları ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalıların işyerini kapattıktan, sonra Gelir/Aylık/Ödenek Talep belgesi  ile bağlı olduğu il müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri toptan ödeme yoluyla ödenmez. Sigortalının, varsa hizmet borçlanmaları ile isteğe bağlı sigorta primleri de ölüm ve yaşlılık toptan ödemelerine dahil edilir.

Yaşlılık toptan ödemesinin ihyası; 5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden bu Kanuna tâbi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanlar, yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarı, tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilir.

Bakmadan Geçme