Yargıtay doğum iznini uzatarak işe gitmeyen çalışanı haksız buldu

Yargıtay, doğum iznini uzatarak işe gitmeyen çalışanın işveren tarafından haklı feshedilmesine karar verdi. Kadın personelin kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedildi.

Bir şirkette servis elemanı olarak çalışan bir kadın, doğum iznini kullandıktan sonra 6 ay ücretsiz izin aldı. Ücretsiz iznin sona ermesinin ardından yıllık izin talep etti ancak işveren talebi, ücretsiz izin kullandığı gerekçesiyle reddetti. İşveren, çalışana işe başlaması için farklı tarihlerde ihtarname gönderdi. Ancak kadın işe başlamadı ve iş sözleşmesi devamsızlık nedeniyle feshedildi.

Çalışan kadın tarafından açılan dava sonucunda, iş akdinin haklı nedenle feshedilmediği mahkeme tarafından kabul edildi ve kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kabul edildi. Ancak bu kararın temyizi sonucunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Yargıtay kararında, doğum sonrası ücretli izin hakkını kullanan kadının daha sonra 6 aylık ücretsiz izne ayrıldığı ve iznin sona ermesinin ardından 14 günlük ücretli izin talep ettiği belirtildi. İşverenin bu talebi reddettiği ve kadının işe başlamadığı vurgulandı.

Kararda, işverenin yıllık izin talebini reddetme yetkisinin işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğu ifade edilerek, doğum sonrası izin hakkını kullanan ve ücretsiz izin alan kadına talep ettiği yıllık iznin kullanılmamasında işverenin haksızlık yapmadığı belirtildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin fesihte haklı olduğunu ve kadının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Bakmadan Geçme