Yargı mensupları için hazırlatılan etik rehberinden ilginç örnekler!

Yargıtay tarafından hazırlatılan 'Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Kolaylaştırıcı El Kitabında' ilginç örneklere yer verildiğini görüyoruz. Bunlardan birisine aşağıda yer verilmiştir.

  • 113

ETKİNLİK 10: TARAFSIZLIK DEĞERİ SENARYO ETKİNLİĞİ

Amaç: Katılımcıların tarafsızlık değerine ilişkin ilke ve kuralları inceleyerek senaryoda tarafsızlık değerine ilişkin hangi kuralların ihlal edildiğini belirlemelerini sağlamak.

Yönerge: Lütfen katılımcıları gruplara ayırarak, aşağıdaki senaryoyu incelemelerini, tarafsızlık değerine ilişkin ilke ve kurallarla karşılaştırarak, senaryoda Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri’nin hangilerinin ihlal edildiğini belirlemelerini ve aşağıdaki sorulara cevap vermelerini isteyiniz. Daha sonra gruplar halinde verdikleri cevapları, grup temsilcileri aracılığıyla büyük gruba açıklamaları için yönlendiriniz. Gruplardan gelen cevaplarla Yargıtay Cumhuriyet Savcılar Etik Davranış İlkeleri’nin ilgili maddelerini karşılaştırınız.

Süre: 15 dk.

SENARYO:

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (A), 40 ortaklı bir arsada hissedardır. Bu arsa ile ilgili olarak imar yolsuzluğu davasında yerel mahkeme tarafından sanıklar hakkında muhtelif mahkûmiyet kararları verilmiştir.

Dosya temyiz edilince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelmiş ve (A), dosyayı kendi bölümüne düşürtmüştür. (A), mevcut koşullarda durumu idareye bildirerek dosyayı inceleyemeyeceğini, tarafları tanıdığını ve arsayla ilişkili olduğunu belirtmek yerine, bu konuyu gizleyerek, dosya içeriğine uygun olmayan bir tebliğname düzenlemiştir.

a) Bu senaryoda temel etik sorun nedir? İhlal edilen etik ilkeler hangileridir? 

b) Bu olayda etkilenen taraflar kimlerdir? Nasıl bir zarar gördüler?

c) Bu olayda etik bir davranış sergilemek için siz nasıl davranırdınız?

ç) Davranışınızın etik olduğunu Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri’nin hangi maddeleri ile savunabilirsiniz?

Bakmadan Geçme