Yan dal uzmanlarına ek ödeme artırıldı

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve kabul edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi, yan dal uzmanlarına yapılacak ek ödemenin artırılmasını içeriyor. 

  • 146

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve kabul edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bir maddesi, yan dal uzmanlarına yapılacak ek ödemenin artırılmasını ihtiva ediyor.

Kabul edilen maddeye göre, yan dal uzmanları için öngörülen ek ödeme, uzman tabipler için belirlenen ek ödemeden 200 puan daha fazla olacak.

Ancak, bu ek ödemenin yan dal uzmanlarına yapılabilmesi için disiplin cezası alınmamış olması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin haklı bir nedene dayanmaksızın ihlal edilmemiş olması gerekiyor.

Disiplin cezasının ağırlığına göre, belirli bir süre ilave ek ödeme yapılmayacak. Uyarı cezası alanlara bir ek ödeme döneminde, kınama cezası alanlara iki ek ödeme döneminde, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ek ödeme dönemi süresince ek ödeme yapılmayacak.

Ek ödemenin mali tutarı, personelin aylık, yan ödeme ve tazminatlarından oluşuyor. Ancak, bu tutar personelin kıdemine ve çalıştığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Yan dal uzmanları için yapılan bu düzenleme, sağlık sektöründe çalışanların maddi haklarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Bakmadan Geçme